Thủ tướng yêu cầu sửa Quy định về Chứng chỉ Thăng hạng Giáo viên

  • 20/03/2021

Thủ tướng yêu cầu trên cơ sở phản ánh của báo chí, xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định 101/2017. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ký văn bản gửi Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo nội dung liên quan đến các loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với viên chức.

Chi tiết...


Giảng Viên các hạng, Giáo sư, Phó giáo sư được xếp lương mới như thế nào?

  • 20/03/2021

Ngoài tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp, giảng viên cao cấp hạng I còn phải đạt các tiêu chuẩn sau đây. Ngày 26/10/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở...

Chi tiết...


Hệ Cao Đẳng Mầm Non-Cao đẳng Hải Dương Cơ sở học tại Hà Nội

  • 21/10/2020

Cao đẳng Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2020.Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2020-2021 đến năm...

Chi tiết...


Khoa sư phạm tiểu học-Hệ Cao Đẳng tiểu học Hà Nội

  • 04/09/2020

Ngành sư phạm, đặc biệt là ngành Cao đẳng Sư phạm Hà Nội -Hanoi College Of Education luôn được coi là một ngành đáng được tôn vinh, là ngành đặt nền móng cho những tương lai của đất nước, hình ảnh người giáo viên ở nước ta luôn được ví như “người đưa đò” và có ảnh hưởng lớn nhất đến quá trình phát...

Chi tiết...


Bãi bỏ quy định kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C

  • 28/11/2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT.

Chi tiết...


TS. Giáo Sư lên tiếng về “giáo sư cũng phải đi học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm”

  • 09/05/2019

Trước thông tin phản ánh của một số giáo sư về việc giảng dạy nhiều năm vẫn phải đi học nghiệp vụ sư phạm, Bộ GD&ĐT đã có ý kiến về vấn đề này.

Chi tiết...


Luyện thi bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi viên chức giáo dục Hà Nội

  • 18/03/2019

Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 65/SNV-CCVC về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức.Cử CBCC tham dự các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý theo Đề án nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội

Chi tiết...


UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội vào ngành Giáo dục ( Mầm Non, tiểu học)

  • 18/03/2019

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công.Đăng ký học lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội

Chi tiết...


Nhiều cơ chế chính sách đặc thù thu hút HS, SV giỏi vào ngành sư phạm

  • 18/10/2018

Tại Công văn số 283/BDN do Ban Dân nguyện chuyển đến Bộ GD&ĐT, cử tri tỉnh Quảng Bình và tỉnh Hà Nam nêu kiến nghị: Sư phạm (SP) và y tế là những ngành, nghề đặc biệt; xã hội đòi hỏi cao đối với những người công tác trong các ngành, nghề này về đạo đức, nhân cách và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;...

Chi tiết...


Thạc sĩ Quản lý Giáo dục-Đại học Giáo dục ĐHQGHN

  • 29/10/2017

Cơ hội việc làm của thạc sĩ quản lý giáo dục thế nào?.Em đã tốt nghiệp chương trình cử nhân Quản lý giáo dục, hiện đi làm nhưng trái ngành.

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động