Sư Phạm Trung ương - Đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Mầm non

  • 22/03/2021

Cao đẳng Sư phạm Trung ương, thông báo về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ các chuyên môn, nghiệp vụ như sau: Nghiệp vụ giáo dục mầm non, Quản lý Giáo dục Mầm non

Chi tiết...


Khung chương trình đào tạo cao đẳng Sư Phạm (Education)

  • 25/12/2020

Căn cứ vào quyết định số 291-CP ngày 30-12-1974 của Hội đồng Chính phủ về việc cải tiến công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục;Theo đề nghị của Bộ Giáo dục, đã được các Bộ, các Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố có liên quan nhất trí,

Chi tiết...


Khung chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (Education)

  • 03/03/2020

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Chuẩn đầu ra cho sinh viên tôt nghiệp các chương trình đào tạo bậc đại học, cao đẳng tại trường ĐHSP Hà Nội. Ban hành theo Quyết định số: 5340/QĐ-ĐHSPHN ngày 18/12/2009.Dự án phat triển giáo viên THPT&TCCN-vụ giáo dục Đại học. Chuẩn đầu ra trình độ Đại học Sư phạm kĩ...

Chi tiết...


Chuyên ngành công nghệ thông tin - trình độ đại học

  • 25/02/2020

Học ngành Công nghệ thông tin yêu cầu những gì?.Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực học sinh lớp 12 học Chương trình tiếng Anh thí điểm cấp THPT năm 2016,V/v bồi dưỡng kiến thức Tin học, Ngoại ngữ cho cán bộ, giáo viên, người lao động

Chi tiết...


9 câu hỏi thường gặp về Văn Bằng 2

  • 19/02/2020

Văn bằng đại học thứ hai là văn bằng cấp cho những người đã có ít nhất một bằng tốt nghiệp đại học, sau khi hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo đại học của ngành đào tạo mới, có đủ điều kiện để công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học.

Chi tiết...


Chương trình đào tạo Đại học ngành Sư phạm Tiếng Anh

  • 27/01/2020

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm tiếng Anh có: (1) kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành; (2) khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và phát triển chương trình môn Tiếng Anh cấp trung học phổ thông trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập...

Chi tiết...


Chương trình đào tạo Đại học ngành Sư phạm Âm nhạc

  • 20/03/2019

Kiến thức khoa học có hệ thống ở trình độ đại học sư phạm về giảng dạy âm nhạc, bao gồm các kiến thức về khoa học xã hội - nhân văn, tâm lý học, giáo dục học, ngoại ngữ và âm nhạc

Chi tiết...


Faculty of Education Studies – Khoa Sư phạm (Early Childhood Education)

  • 30/03/2016

Faculty of Education Studies – Khoa Sư phạm (Early Childhood Education) Thực hiện thông tư số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/04/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo; Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-ĐHSG-KTKĐCLGD ngày 18/04/2011

Chi tiết...


Chuyên ngành Tin học ứng dụng Khối Ngành Sư Phạm ( hệ CĐ Sư Phạm )

  • 25/03/2016

Đáp ứng chuẩn đầu ra và đào tạo tin học cho giảng viên, sinh viên Đây cũng là đơn vị tiên phong trong việc đưa các tiêu chuẩn quốc tế thông qua các bài thi Tin học Microsoft Office Specialist (MOS), IC3… vào các chương trình giảng dạy và học tập của giáo viên và sinh viên các cơ sở giáo dục đào tạo...

Chi tiết...


Chương trình đào tạo & chuẩn đầu ra Hệ Cao Đẳng Sư Phạm

  • 25/03/2016

Chương trình đào tạo & chuẩn đầu ra Hệ Cao Đẳng Sư Phạm,(Early childhood education),Cử nhân Giáo dục mầm non (Early childhood education) - Chisholm Institute – Du học Úc, Melbourne

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động