Chương trình đào tạo Đại học ngành Sư phạm Tiếng Anh

  • 27/01/2020

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm tiếng Anh có: (1) kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành; (2) khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và phát triển chương trình môn Tiếng Anh cấp trung học phổ thông trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập...

Chi tiết...


Chương trình đào tạo Đại học ngành Sư phạm Âm nhạc

  • 20/03/2019

Kiến thức khoa học có hệ thống ở trình độ đại học sư phạm về giảng dạy âm nhạc, bao gồm các kiến thức về khoa học xã hội - nhân văn, tâm lý học, giáo dục học, ngoại ngữ và âm nhạc

Chi tiết...


Khung chương trình đào tạo cao đẳng Sư Phạm (Education)

  • 01/12/2016

Căn cứ vào quyết định số 291-CP ngày 30-12-1974 của Hội đồng Chính phủ về việc cải tiến công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục;Theo đề nghị của Bộ Giáo dục, đã được các Bộ, các Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố có liên quan nhất trí,

Chi tiết...


Sư Phạm Trung ương - Đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Mầm non

  • 22/05/2016

Cao đẳng Sư phạm Trung ương, thông báo về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ các chuyên môn, nghiệp vụ như sau: Nghiệp vụ giáo dục mầm non, Quản lý Giáo dục Mầm non

Chi tiết...


Faculty of Education Studies – Khoa Sư phạm (Early Childhood Education)

  • 30/03/2016

Faculty of Education Studies – Khoa Sư phạm (Early Childhood Education) Thực hiện thông tư số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/04/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo; Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-ĐHSG-KTKĐCLGD ngày 18/04/2011

Chi tiết...


Chuyên ngành Tin học ứng dụng Khối Ngành Sư Phạm ( hệ CĐ Sư Phạm )

  • 25/03/2016

Đáp ứng chuẩn đầu ra và đào tạo tin học cho giảng viên, sinh viên Đây cũng là đơn vị tiên phong trong việc đưa các tiêu chuẩn quốc tế thông qua các bài thi Tin học Microsoft Office Specialist (MOS), IC3… vào các chương trình giảng dạy và học tập của giáo viên và sinh viên các cơ sở giáo dục đào tạo...

Chi tiết...


Chương trình đào tạo & chuẩn đầu ra Hệ Cao Đẳng Sư Phạm

  • 25/03/2016

Chương trình đào tạo & chuẩn đầu ra Hệ Cao Đẳng Sư Phạm,(Early childhood education),Cử nhân Giáo dục mầm non (Early childhood education) - Chisholm Institute – Du học Úc, Melbourne

Chi tiết...


Chương trình đào tạo Đại học (Early Childhood Education) Ngành Giáo dục Mầm non – chất lượng cao

  • 20/03/2016

(Early Childhood Education) Ngành Giáo dục Mầm non – chất lượng cao,Giáo dục Mầm non (Early Childhood Education)

Chi tiết...


Chương trình đào tạo Đại học Giáo dục Tiểu học (Primary Education)

  • 20/03/2016

Nghiên cứu về thực tiễn giáo dục của khu vực và cả nước, đề xuất các giải pháp khoa học đáp ứng được nhu cầu phát triển trong tương lai của giáo dục tương xứng với nhiệm vụ của Trường Đại học Sư phạm trọng điểm; Mobile: 0982 333 219

Chi tiết...


Chương trình đào tạo Đại học Quản lí Giáo dục (Education Management)

  • 20/03/2016

Quản lý giáo dục (Education Management).Mobile: 0982 333 219 Chương trình cao học Quản lí giáo dục cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu, hiện đại về giáo dục học, về khoa học quản lý nói chung, và quản lý giáo dục nói riêng về những vấn đề kinh tế - xã hội của phát triển giáo dục, và quản lí...

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động