Địa chỉ Đăng ký học Hệ Đại Học, Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

  • 25/05/2016

Địa chỉ Đăng ký học Hệ Đại Học, Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội.Căn cứ Quyết định số 91/TB-BGD&ĐT ngày 03 tháng 03 năm 2015 về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của trường Bộ Giáo dục và đào tạo

Chi tiết...


Học Phí hệ Cao Đẳng SP và Ngoài sư phạm tại Hà Nội

  • 30/03/2016

Học Phí hệ Cao Đẳng SP và Ngoài sư phạm tại Hà Nội,Giải thích về việc thu và sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Chi tiết...


Biên bản kiểm tra cơ sở vật chất của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương

  • 13/07/2012

Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực học sinh lớp 12 học Chương trình tiếng Anh thí điểm cấp THPT năm 2016

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động