ĐHSP Hà Nội và trường ĐH Pusan Hàn Quốc

  • 05/04/2016

Chương trình 2+2 giữa ĐHSP Hà Nội và ĐHNN Bu-san là chương trình liên kết đào tạo bậc đại học. Toàn bộ chương trình đào tạo trong 4 năm (8 học kì), 2 năm đầu (4 học kì) học tại trường tuyển sinh, 2 năm cuối (4 học kì) học tại trường đối tác.

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động