Khai Giảng Lớp VB2 Mầm Non cơ sở Q.Nam từ Liêm Hà Nội

  • 14/04/2016

Căn cứ Quyết định số120/QĐ-TCSPHN và số 625/QĐ-TCHTHN ngày 25/3/2016 của Hiệu trưởng trường TCTH Hà Nội về việc Khai Giảng Lớp học BK16, K17. Những học sinh đã trúng tuyển vào hệ VB2 Trung cấp mầm Non chính quy ( học thứ 7 và chủ nhật tại cơ sở đào tạo số 7 Mỹ Đình Quận nam Từ Liêm Hà Nội)

Chi tiết...


Danh sách Trúng tuyển hệ Liên Thông Đại Học Sư Phạm Hà Nội học thứ 7 và CN

  • 09/04/2016

Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học ngành Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thi ngày 19, 20/12/2015,Lịch thi lớp liên thông Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học trình độ từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hệ vừa làm vừa học

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động