Khai Giảng lớp VB2 mầm Non trung ương Hà Nội

  • 11/10/2017

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT, ngày 11/08/2014 của BGD&ĐT về việc ban hành quy chế tuyển sinh TCCN.Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT, ngày 09/07/2014 của BGD&ĐT về việc ban hành quy chế đào tạo TCCN;Ngành Sư phạm Mầm non, Sư phạm Tiểu học( Hệ đào tạo 10 tháng)

Chi tiết...


Lịch học Lớp Cao Đẳng VB2 tiểu học.01 tại Hà Nội

  • 01/12/2016

Chỉ đạo trường thực hiện tốt các điều lệ, quy chế, chương trình, kế hoạch, v.v … do Bộ Giáo dục ban hành đối với các trường cao đẳng sư phạm

Chi tiết...


Lịch học hệ Cao Đẳng Mầm Non chính quy tại Hà Nội

  • 05/06/2016

Khoa Giáo dục mầm non - Trường Cao đẳng Sư phạm.Xét tuyển Cao đẳng Sư phạm Mầm non Trung Ương [Tư vấn TS 2016]

Chi tiết...


Lịch học hệ VB2 Trung Cấp mầm Non cơ sở đào tạo Hà Nội

  • 19/04/2016

Cơ sở đào tạo văn bằng 2 mầm non chính quy ở đâu ? Chúng tôi luôn tự hào là trường trung cấp chuyên nghiệp chính quy đầu tiên của cả nước duy trì sự ổn định và có tầm nhìn chiến lược phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tương lai

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động