Khai Giảng lớp VB2 mầm Non trung ương Hà Nội

  • 11/10/2017

Liên hệ: THẦY CƯỜNG :0961 654 423. Liên thông chính quy sư phạm mầm non, sư phạm giáo dục tiểu học từ trung cấp lên cao đẳng. Chấp nhận mọi bằng Trung cấp CĐ ĐH ngành khác liên thông đổi ngành sang học giáo dục mầm non tiểu học, thời gian học cuối tuần vào thứ 7 chủ nhật.

Chi tiết...


Lịch học Lớp Cao Đẳng VB2 tiểu học.01 tại Hà Nội

  • 01/12/2016

Chỉ đạo trường thực hiện tốt các điều lệ, quy chế, chương trình, kế hoạch, v.v … do Bộ Giáo dục ban hành đối với các trường cao đẳng sư phạm.Một giáo viên làm việc không hiệu quả, không có thành tích, tuy nhiên khi viết sáng kiến nếu đạt thì nghiễm nhiên được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ...

Chi tiết...


Lịch học hệ Cao Đẳng Mầm Non chính quy tại Hà Nội

  • 05/06/2016

Khoa Giáo dục mầm non - Trường Cao đẳng Sư phạm.Xét tuyển Cao đẳng Sư phạm Mầm non Trung Ương .“Mô hình trường Phổ thông liên cấp trong trường Cao đẳng Sư phạm” với mục đích nhằm tạo ra diễn đàn để các trường Cao đẳng Sư phạm, trường Cao đẳng có đào tạo giáo viên và có mô hình trường phổ thông thực...

Chi tiết...


Lịch học hệ VB2 Cao Đẳng mầm Non cơ sở đào tạo Hà Nội

  • 19/04/2016

Kế hoạch dạy học trực tuyến trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống covid-19.Cơ sở đào tạo văn bằng 2 mầm non chính quy ở đâu ? Chúng tôi luôn tự hào là trường trung cấp chuyên nghiệp chính quy đầu tiên của cả nước duy trì sự ổn định và có tầm nhìn chiến lược phát triển sự nghiệp giáo dục...

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động