Ban Giám Hiệu Hệ cao đẳng sư phạm tại Hà Nội

Khối ngành Sư phạm: Cao đẳng Mầm non, Cao đẳng Tiểu học. Đào tạo giáo viên THCS gồm các chuyên ngành: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Giáo dục công dân, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất.

Hiệu trưởng – TS.Vũ Hoài An
 – Điều hành chung các công việc của Trường
– Phụ trách các mặt công tác: tổ chức cán bộ, tài chính, thanh tra, pháp chế, hành chính, an ninh trật tự, liên kết đào tạo và bồi dưỡng, xây dựng Trường cao đẳng sư phạm
– Phụ trách các phòng: Tổ chức cán bộ, Tài chính – Kế toán, Thanh tra – Pháp chế, Trung tâm liên kết Đào tạo – Bồi dưỡng, Trung tâm phát triển nghề nghiệp.
– Phụ trách các khoa: Tâm lý Giáo dục, Giáo dục Mầm non
    Phó Hiệu trưởng – TS.Vũ Thùy Nga
 – Phụ trách các mặt công tác: đào tạo, thông tin, thư viện
– Phụ trách các phòng: Đào tạo, Trung tâm Thông tin – Thư viện, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học
– Phụ trách các khoa: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Lịch sử, Ngoại ngữ, Giáo dục Thể chất và Nghệ thuật.
   Trưởng phòng Đào tạo – TS.Đàm Văn Bắc
 – Phụ trách các mặt công tác: quản lý nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục.
– Phụ trách các phòng: Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế, Khảo thí – Đảm bảo chất lượng giáo dục.
– Phụ trách các khoa: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Vật lý
 Trưởng phòng Tổ chức – TS.Nguyễn Thị Hồng Gấm
– Phụ trách các mặt công tác: cơ sở vật chất, công tác học sinh sinh viên, y tế vệ sinh, quản lý khu nội trú; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
– Phụ trách các phòng: Hành chính – Quản trị, Công tác Học sinh – Sinh viên, Ban quản lý khu Nội trú, Trạm y tế.
– Phụ trách các khoa: Giáo dục chính trị, Giáo dục Tiểu học, Công nghệ môi trường.

  • 20/03/2016 02:14
  • caodangsuphamhanoi.com
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét

Lĩnh vực hoạt động