[(CEFR.moet.gov.vn)]: Văn bản Đăng ký tuyển sinh Cao Đẳng sư Phạm

[(CEFR.moet.gov.vn)]:Các trường đào tạo sư phạm có thể tuyển thẳng HS tốt nghiệp THPT chuyên,Văn bẳn Đăng ký tuyển sinh Cao Đẳng sư Phạm cơ sở Hà Nội

Đó là một nội dung trong dự thảo Thông tư về Quy chế tuyển sinh chính quy trình độ đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2017 mà Bộ GDĐT vừa ban hành xin góp ý hoàn thiện.

Trường  Chuyên đào tạo ngành Sư Phạm

Quy chế này áp dụng đối với các ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ đào tạo giáo viên, các sở GD-ĐT và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện tuyển sinh chính quy, trình độ đại học; cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Theo đó, về Đề án tuyển sinh, các trường đào tạo sư phạm có thể mở rộng diện xét tuyển thẳng đối với các học sinh đã tốt nghiệp trường THPT chuyên của các tỉnh vào các ngành phù hợp với môn học chuyên hoặc môn đạt giải.

Tuy nhiên thí sinh phải đáp ứng điều kiện: ba năm học THPT chuyên của tỉnh đạt học sinh giỏi hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức và các điều kiện khác do trường quy định trong đề án tuyển sinh của trường.

Nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Giáo dục thể chất và Thể dục thể thao; để chuyển đổi ngạch giảng viên theo quy định và đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thi thăng hạng từ giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II) và từ giảng viên chính (hạng II) lên giảng viên cao cấp (hạng I) theo Thông tư số 2102/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 13/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên đã tốt nghiệp Đại học TDTT muốn trở thành giảng viên TDTT cho trường các trường Cao đẳng và Đại học.

Cùng đó, Đề án tuyển sinh của trường phải đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản về: trường, ngành đào tạo; điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của trường (cơ sở vật chất, giảng viên, hợp tác với doanh nghiệp, việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp...); các thông tin về tuyển sinh của cơ sở đào tạo,...

Quy định tiêu chí và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (nếu trường thấy cần thiết). Quy định rõ về việc trường có sử dụng hay không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ; điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia để tuyển sinh;

Đăng ký học cao đẳng sư phạm Hà Nội ở đâu?. (caodangsuphamhanoi.com)

Đối với trường đào tạo trình độ CĐSP xét tuyển học sinh tốt nghiệp trung cấp phải quy định rõ cách thức xét tuyển vào ngành học phù hợp.

Ngoài ra, tất cả các trường đều phải xây dựng và công khai Đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường và trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT trước khi thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia; chịu trách nhiệm giải trình về các nội dung của Đề án.

Về tổ chức tuyển sinh, các trường có sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để sơ tuyển, xét tuyển thực hiện xác định và công bố công khai việc dùng các tổ hợp điểm thi của các bài thi/môn thi (bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội) và các môn thi thành phần của bài thi Khoa học tự nhiên, Khoa học Xã hội, để xét tuyển vào các ngành, nhóm ngành. Căn cứ hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Bộ GD-ĐT để quy định cụ thể và công bố công khai điều kiện tuyển thẳng và điều kiện ưu tiên xét tuyển vào các ngành học.

Các trường có thủ tục sơ tuyển; các trường tổ chức thi đánh giá năng lực chuyên biệt hoặc có môn thi năng khiếu... kết hợp với sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia xác định và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường về thời gian, hồ sơ đăng ký sơ tuyển; thủ tục, điều kiện đạt yêu cầu sơ tuyển; phương thức tổ chức thi,...

Nguyện vọng  theo học ngành sư phạm chất lượng cao ? (caodangsuphamhanoi.com)

Với các trường không sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển thực hiện lựa chọn, quyết định phương thức tuyển sinh theo Luật Giáo dục ĐH.

Nếu sử dụng kết quả thi tuyển sinh của các trường khác để xét tuyển phải quy định cụ thể trong đề án tuyển sinh của trường. Có thể tổ chức tuyển sinh riêng từng phần cho một số khoa, ngành.

Thí sinh được xét tuyển nhiều nguyện vọng

Sáng 16/12, Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Quy chế Tuyển sinh chính quy trình độ đại học (ĐH), trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Theo đó, các trường sư phạm (SP) có thể mở rộng diện xét tuyển thẳng, thí sinh được đăng ký xét tuyển (ĐKXT) không giới hạn số nguyện vọng.

Công khai tổ hợp điểm thi của các bài thi

Theo dự thảo quy chế tuyển sinh, đối với các trường có sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để sơ tuyển, xét tuyển phải xác định và công bố công khai việc dùng các tổ hợp điểm thi của các bài thi/môn thi (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội) và các môn thi thành phần của bài thi Khoa học tự nhiên, Khoa học Xã hội để xét tuyển vào các ngành, nhóm ngành.

Các trường căn cứ hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Bộ GDĐT để quy định cụ thể và công bố công khai điều kiện tuyển thẳng và điều kiện ưu tiên xét tuyển vào các ngành học của các đối tượng quy định.

Đối với các trường có thủ tục sơ tuyển, tổ chức thi đánh giá năng lực chuyên biệt hoặc có môn thi năng khiếu... kết hợp với sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia: Xác định và công bố công khai trên website của trường và các phương tiện thông tin đại chúng về thời gian, hồ sơ đăng ký sơ tuyển; thủ tục, điều kiện đạt yêu cầu sơ tuyển; phương thức tổ chức thi, đề thi minh họa đối với các trường tổ chức thi đánh giá năng lực chuyên biệt và phương thức xét tuyển.

Mở rộng diện xét tuyển thẳng

Dự thảo quy chế cho phép các trường đào tạo SP có thể mở rộng diện xét tuyển thẳng đối với các học sinh đã tốt nghiệp trường THPT chuyên của các tỉnh vào các ngành phù hợp với môn học chuyên hoặc môn đạt giải nếu đáp ứng điều kiện. Cụ thể, 3 năm học THPT chuyên của tỉnh đạt học sinh giỏi hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức và các điều kiện khác do trường quy định trong đề án tuyển sinh của trường.

Tất cả các trường đều phải xây dựng và công khai Đề án tuyển sinh trên website của trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT trước khi thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia. Đồng thời, chịu trách nhiệm giải trình về các nội dung của Đề án tuyển sinh.

Sử dụng 25% chỉ tiêu tổ hợp môn thi/bài thi mới

Những trường sử dụng tổ hợp các môn thi/bài thi mới ngoài các khối thi truyền thống (khối thi mà trường đã sử dụng từ năm 2014 trở về trước) để xét tuyển cho một ngành cần dành ít nhất 25% chỉ tiêu của ngành đó để xét tuyển theo các khối thi truyền thống.

Việc thêm các tổ hợp môn thi/bài thi mới để xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc: Sử dụng kết quả của 3 môn thi/bài thi, trong đó có ít nhất một trong hai môn thi độc lập Toán, Ngữ văn để xét tuyển. Các môn thi/bài thi đưa vào tổ hợp để xét tuyển phải gắn với yêu cầu của ngành đào tạo; không sử dụng nhiều hơn 4 tổ hợp môn thi/bài thi để xét tuyển cho một ngành.

Đối với các trường, ngành năng khiếu, sử dụng kết quả của 3 bài thi/môn thi, trong đó, có ít nhất một bài thi Toán hoặc Ngữ văn kết hợp với kết quả thi năng khiếu để xét tuyển. Tùy theo yêu cầu của ngành đào tạo, các trường có thể quy định bài thi/môn thi chính được nhân hệ số khi xét tuyển.

Không giới hạn số nguyện vọng ĐKXT

Về nguyên tắc xét tuyển, dự thảo quy chế cho phép thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng, số trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Trong đợt 1, đối với từng trường, ngành, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký. Đối với mỗi thí sinh, nếu ĐKXT vào nhiều trường/ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

Các trường sử dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh cho một ngành hoặc nhóm ngành phải xác định và công bố công khai chỉ tiêu cho từng phương thức tuyển sinh.

Các trường có thể tổ chức nhiều đợt tuyển sinh trong năm học.

Để biết thêm thông tin chi tiết mời độc giả theo dõi tại đây.

Thanh Hùng

(vietnamnet.vn – 25/01/2017)

Gửi nhận xét

Lĩnh vực hoạt động