Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ( Hanoi Pedagogical College) xét tuyển thế nào ?

Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ( Hanoi Pedagogical College) Căn cứ công văn số 525/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 02 năm 2016 về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016

Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ( Hanoi Pedagogical College) Cao đẳng chính quy 
Trong năm 2016, phương án tuyển sinh của nhà trường sẽ áp dụng phương thức tuyển sinh riêng dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp PTTH quốc gia (40% chỉ tiêu) vừa dựa vào kết quả quá trình học PTTH (60% chỉ tiêu). Thông tin về Sư phạm mẩm non tại Hà Nội
 Phương thức xét tuyển căn cứ vào kết quả quá trình học tập THPT. 
+ Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT
+ Tiêu chí 2: Thí sinh có đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp phổ thông, dự tuyển đại học, cao đẳng theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;
+ Tiêu chí 3: Điểm xét tuyển = Tổng điểm học tập trung bình năm học lớp 12 các môn theo tổ hợp môn xét tuyển (phụ lục 1)
Ví dụ 2: Học sinh Nguyễn Văn A có điểm trung bình năm học lớp 12 các môn theo tổ hợp môn xét tuyển (Ví dụ tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học): 
Môn 1: Toán: 5,2  
Môn 2: Vật lý: 4,8
Môn 3: Hóa học: 6,5
* Điểm xét tuyển = 5,2 + 4,8 + 6,5 + Ưu tiên = 16,5 + Ưu tiên
Điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào căn cứ theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đối với ngành học tuyển sinh có môn năng khiếu, trường tổ chức thi năng khiếu riêng theo mục của văn bản này.
 Phương thức sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia 
Đối với phương thức sử dụng kết quả thi THPT quốc gia, Trường chỉ xét 
* Điểm xét tuyển = Tổng điểm các môn trong tổ hợp môn thi của kỳ thi THPT Quốc gia + Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng.
Trong đó: Điểm các môn thi và tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ví dụ: Học sinh Nguyễn Văn A có điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia theo Tổ hợp môn thi: Toán = 7.0; Vật lí = 6,5; Hóa học = 6,0
 Điểm xét tuyển = 7,0 + 6,5 + 6,0 + Ưu tiên
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào căn cứ theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thi tuyển sinh đối với các ngành đào tạo có môn năng khiếu
Đối với các ngành học tuyển sinh có môn năng khiếu, Trường Cao đẳng Hải Dương tổ chức thi năng khiếu cho các thí sinh đăng kí dự thi theo quy chế thi tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành.Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Mầm non hệ chính quy
Thời gian tổ chức thi theo từng đợt xét tuyển ở mục 2.3 của văn bản này.

 

  • 20/03/2016 10:02
  • tuyensinhdaihoc.edu.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét

Lĩnh vực hoạt động