Chương trình đào tạo Đại học Quản lí Giáo dục (Education Management)

Quản lý giáo dục (Education Management).Mobile: 0982 333 219 Chương trình cao học Quản lí giáo dục cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu, hiện đại về giáo dục học, về khoa học quản lý nói chung, và quản lý giáo dục nói riêng về những vấn đề kinh tế - xã hội của phát triển giáo dục, và quản lí giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi.

Quản lý giáo dục (Education Management) Danh mục các chuyên ngành phù hợp, chuyên ngành gần
- Danh mục các chuyên ngành đúng:
1. Quản lý giáo dục                                                                  60140114
- Danh mục các chuyên ngành phù hợp:
1. Giáo dục học                                                                     60140101
2. Giáo dục học (Chương trình Giáo dục tiểu học)                     60140101
3. Giáo dục học (Chương trình Giáo dục mầm non)                   60140101
- Danh mục các chuyên ngành gần:
1. Tâm lý học                                                                      60310401

  • 20/03/2016 06:16
  • caodangsuphamhanoi.com
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét

Lĩnh vực hoạt động