Chuyên ngành công nghệ thông tin - trình độ đại học

Học ngành Công nghệ thông tin yêu cầu những gì?.Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực học sinh lớp 12 học Chương trình tiếng Anh thí điểm cấp THPT năm 2016,V/v bồi dưỡng kiến thức Tin học, Ngoại ngữ cho cán bộ, giáo viên, người lao động

  • 25/12/2013 11:41
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét

Lĩnh vực hoạt động