Đại Học Giáo Dục tuyển sinh thạc sỹ Quản lý Giáo Dục

Đại học Giáo dục đại học Quốc gia Hà Nội Trường Đại học Giáo dục- ĐHQGHN trở thành cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học theo định hướng nghiên cứu, nhằm đào tạo đội ngũ giảng viên các trường ĐH và CĐ, giáo viên THPT chuyên, cán bộ giáo dục, quản lí giáo dục và nghiên cứu khoa học giáo dục đạt chuẩn khu vực Đông Nam Á, trong đó có bộ phận đạt trình độ quốc tế.

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý giáo dục.
Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành gần (Sư phạm, các ngành có liên quan đến giáo dục và quản lý khoa học công nghệ, chính sách khoa học công nghệ). (học chuyển đổi 6 môn).Tư vấn hỗ trợ học Quản lý giáo dục ( 0982 333 219 - 0918 533 316)
Tốt nghiệp đại học các ngành khác (học chuyển đổi 10 môn).
* Lưu ý: Những trường hợp tốt nghiệp đại học từ xa liên hệ trực tiếp để được tư vấn.
II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
* Về kiến thức:
Chương trình cao học Quản lí giáo dục cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu, hiện đại về giáo dục học, về khoa học quản lý nói chung, và quản lý giáo dục nói riêng về những vấn đề kinh tế - xã hội của phát triển giáo dục, và quản lí giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi.
* Về kỹ năng:
Chương trình trang bị cho học viên kỹ năng cơ bản của một người quản lý giáo dục, kỹ năng vận dụng những kiến thức về khoa học giáo dục, khoa học quản lý và quản lý giáo dục vào quản lý các cơ sở giáo dục và các hoạt động sư phạm; Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra các hoạt động giáo dục như một chuyên gia trong lĩnh vực quản lý giáo dục.
* Về năng lực
Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ quản lý giáo dục, học viên có thể:
Đảm nhiệm tốt các công tác tại các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục và đào tạo, các tổ chức xã hội khác;
Giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục và viện nghiên cứu khoa học giáo dục;
Tham gia thiết kế, triển khai và quản lý các dự án giáo dục.
Học viên có khả năng học và nghiên cứu ở bậc học cao hơn cùng ngành.
* Về nghiên cứu:
Chương trình cao học Quản lí giáo dục trang bị cho học viên:
Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục nói chung và khoa học quản lý giáo dục nói riêng.
Phương pháp lập kế hoạch cho các chương trình, dự án giáo dục, phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục, công tác đào tạo trong trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu.
 II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH
1. Tên văn bằng Quản lý giáo dục mã số 60 140 101
  Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Quản lý giáo dục (chính quy, do trường Đại học Giáo dục cấp).
  Tên tiếng Anh: Master in Education Management.
n2. Mô thi tuyển sinh
Môn thi Cơ bản:   Đánh giá năng lực.
Môn thi Cơ sở:     Giáo dục học.
Môn Ngoại ngữ:   Trình độ B, một trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌC
1. Thời gian Tư vấn hỗ trợ học Quản lý giáo dục ( 0982 333 219 - 0918 533 316)
Học vào các ngày thứ 7, chủ nhật.
Hệ đào tạo không tập trung trong vòng 2 năm.
2. Địa điểm học hời điểm công bố kết quả tuyển sinh
Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN thông báo kết quả thi cho các thí sinh dự thi trước ngày 13/05/2016 (đợt 1) và trước ngày 30/09/2016 (đợt 2).
Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi, HĐTS SĐH của  Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN nhận đơn đề nghị phúc khảo của thí sinh dự thi.
12. Thời gian nhập học (dự kiến):
- Đợt 1: tháng 7 năm 2016;
- Đợt 2: tháng 12 năm 2016.
Trân trọng thông báo.
Trường Đại Học Giáo Dục – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Gửi nhận xét

Lĩnh vực hoạt động