Đào tạo Thạc sĩ - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Giáo dục mầm non (Mã ngành: 60140101) Qui định trình độ ngoại ngữ đầu vào và đầu ra đào tạo Sau đại học áp dụng từ ngày 01/01/2015,3169/QĐ-ĐHSPHN

Khung chương trình chuyên ngành Giáo dục mầm non

TT

 

Tên môn học/học phần

Mã số

Số tín chỉ

Số tiết

Mã môn học 
tiên quyết

I

Khối kiến thức chung 11

 

Bắt buộc

1

Triết học

POLI 601

5

 

 

2

Ngoại ngữ

ENGL 601

4

 

 

3

Lí luận dạy học hiện đại

PSYC 601

2

 

 

II

Khối kiến thức cơ sở 15

 

Bắt buộc 9

4

Tâm lí học nhân cách trẻ em

PRES 701

3

45

 

5

Sinh lí học thần kinh trẻ em

PRES 702

3

45

 

6

Tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường mầm non

PRES 703

3

45

 

 

Tự chọn 6/15

7

Quản lí giáo dục mầm non

PRES 704

3

45

 

8

Tâm vận động và sự phát triển trẻ em

PRES 705

3

45

 

9

Nghiên cứu và đánh giá sự phát triển trẻ em

PRES 706

3

45

 

10

Phát huy tính tích cực của trẻ mẫu giáo trong hoạt động vui chơi

PRES 707

 

 

 

11

Những cơ sở sinh lí của việc giáo dục thể chất

PRES 708

 

 

 

III

Khối kiến thức chuyên ngành 21

 

Bắt buộc 12

12

Giáo dục trí tuệ cho trẻ ở trường mầm non

PRES 709

3

45

 

13

Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non

PRES 710

3

45

 

14

Phát triển hoạt động ngôn ngữ trẻ em theo quan điểm ngữ dụng học

PRES 711

3

45

 

15

Phát triển khả năng sáng tạo của trẻ em trong hoạt động tạo hình

PRES 712

3

45

 

 

Tự chọn 9/27

16

Phát triển tính tích cực vận động cho trẻ em

PRES 713

3

45

 

17

Phát huy tính tích cực nhận thức cho trẻ mẫu giáo

trong hoạt động làm quen với toán

PRES 714

3

45

 

18

Tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non

PRES 715

3

45

 

19

Sử dụng tác phẩm văn học trong giáo dục trẻ em

PRES 716

3

45

 

20

Giáo dục thẩm mĩ cho trẻ em trong tổ chức hoạt động

cho trẻ em làm quen với tác phẩm văn học

PRES 717

3

45

 

21

Giáo dục nghệ thuật cho trẻ em thông qua hoạt động tạo hình

PRES 718

3

45

 

22

Chuẩn bị khả năng tiền đọc – viết cho trẻ ở trường mầm non

PRES 719

3

45

 

23

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt

PRES 720

3

45

 

24

Tiếp cận tâm lí tranh vẽ của trẻ em

PRES 721

3

45

 

IV

Luận văn tốt nghiệp

 

10

 

  • 05/04/2016 08:44
  • caodangsuphamhanoi.com
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét

Lĩnh vực hoạt động