Đội ngũ giảng Cơ hữu thỉnh giảng Cao Đẳng sư phạm tại Hà Nội

Về nhân lực: Đội ngũ giảng viên cơ hữu đến ngày 01/9/2015 Tính đến thời điểm hiện nay, nhà trường có đội ngũ cán bộ giảng viên tốt với tổng số 236 người, trong đó có 10 tiến sĩ, 42 nghiên cứu sinh, 68 thạc sĩ, 30 cao học còn lại là cử nhân đại học, cao đẳng. Cùng với đó 100% giảng viên nhà trường có trình độ sư phạm và phương pháp giảng dạy hiện đại, đảm bảo chất lượng giảng dạy, đào tạo các chuyên ngành của nhà trường.

Thống kê về số lượng và trình độ cán bộ - giảng viên nhà trường

Học hàm, học vị

Tổng số

Tiến sĩ

NCS

Thạc sĩ

Cử nhân

Trình độ khác

Số lượng

323

12

42

188

76

5

Như vậy, với đội ngũ như hiện nay, nhà trường có thể tổ chức đào tạo, giảng dạy cho 3700 học sinh, sinh viên/năm.
 Cơ sở vật chất (tính đến ngày 1/9/2015)
Diện tích đất nhà trường đang sử dụng tại cơ sở chính là gần 4,2ha.
Khu giảng đường 4 tầng, diện tích sàn 2.540 m2 bao gồm 24 phòng học và 4 phòng thiết bị thực hành.
Giảng đường Trung tâm 9 tầng 36 phòng học, khu giảng đường 4 tầng 17 phòng học và thư viện 3 tầng… diện tích xây dựng 1422,5m2, diện tích sàn 22.971m2.
Như vậy, căn cứ Thông tư 57/2011/TT-BGDĐT về việc quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ngày 2 tháng 12 năm 2011 thì tổng quy mô đào tạo của trường là 11.800 học sinh, sinh viên. Hiện nay quy mô học sinh, sinh viên của trường là 9.000 học sinh, sinh viên, cụ thể:
Phòng học lý thuyết và thực hành: 65 phòng
Phòng làm việc: 10 Phòng
Thư viện 3 tầng: 6 phòng với diện tích sàn 1.660m2
Khu xưởng thực hành 2 tầng, diện tích sàn 2.100m2 bao gồm 14 phòng thực hành, xưởng thực tập
Xưởng thực hành hàn, điện: nhà cấp 4 – 120m2
Khu 3 tầng phòng làm việc, văn phòng các khoa: 2053m2
Khu ký túc xa: bao gồm 2 dãy 4 tầng các phòng ở khép kín, diện tích sàn 6676m2 có gần 1.200 chỗ ở cho học sinh
Giảng đường lớn (Hội trường H): 300m2
Nhà tập đa năng Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên các trường đại học, cao đẳng
Khu vực giành cho hoạt động thể thao với diện tích 1.000m2, dành cho hoạt động học tập, dịch vụ, vui chơi giải trí.
Khu vực sân vận động bóng đá, bóng chuyền, ngoài ra nhà trường có khu dịch vụ, khu xử lý nước sạch, trạm điện 300KVA, các công trình phụ trợ khác đáp ứng đủ nhu cầu cho 9.000 - 11.000 học sinh, sinh viên học tập, sinh hoạt.
 2. Thông kê diện tích về cơ sở vật chất hiện có

TT

Tên

Đơn vị

Số lượng

1

Diện tích đất của trường

Ha

12,5 ha

2

Diện tích phòng học các loại

m2

42.836 m2

3

Diện tích thư viện

m2

1.850 m2

4

Diện tích phòng thí nghiệm

m2

800 m2

5

Diện tích nhà xưởng thực hành

m2

4.395 m2

6

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

m2

6676 m2

7

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo

m2

58.281 m2

Trường Cao đẳng Hải Dương đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất quy định tại Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Gửi nhận xét

Lĩnh vực hoạt động