Học phí kinh phí đào tạo Hệ Cao đẳng sư phạm Công Lập chính quy

Hệ Cao đẳng sư phạm mầm non,CĐSP tiểu học.Nghị định 86/2015/NĐ-CP về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021

Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Cơ Sở 2 Hà Nam: Xét Tuyển Sư Phạm.Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015
của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập
từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 .(Bàn giao Cao đẳng Sư phạm Hà Nam cho Đại học Sư phạm Hà Nội)
Học phí : Hệ Cao đẳng sư phạm chính quy.Giáo dục Mầm non (Early Childhood Education).Giáo dục Tiểu học (Primary Education)

1 học kỳ : 490.000 X 5 = 2.450.000 đồng / 1 học kỳ ( 5 tháng )

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;
 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02  tháng 10  năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
Trường được nâng cấp lên trường CĐSP Hà Nam năm 1998 theo Quyết định 129/1998/TTg ngày 13/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ.
Trường có nhiệm vụ đào tạo giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trình độ TCSP và CĐSP, Đào tạo TC, CĐ ngoài sư phạm theo nhu cầu của địa phương, Bồi dưỡng CBQL giáo dục, Nghiên cứu khoa học. Ngoài ra trường còn liên kết đào tạo giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trình độ đại học.
- Hệ Cao đẳng chính quy: 3.295; Cao đẳng Sư phạm Tại chức: 2.501.
- Hệ Trung cấp sư phạm chính quy: 2.088; TCSP Tại chức: 2.686.
- Liên kết đào tạo giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS có trình độ Đại học: 1.342.
- Bồi dưỡng cán bộ QLGD của các trường Mầm non, Tiểu học, THCS: 604.
VAI TRÒ CỦA NHÀ TRƯỜNG TRONG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHO ĐỊA PHƯƠNG:
- Thực hiện xuất sắc nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng, đảm bảo đủ cơ cấu số lượng, cơ cấu loại hình giáo viên MN, TH, THCS (giáo viên âm nhạc, mỹ thuật, thể chất, Thiết bị thư viện ....), Cán bộ quản lý các cấp.
- Góp phần quyết định nhiệm vụ đào tạo chuẩn và trên chuẩn các loại hình giáo viên, giúp ngành GD Hà Nam có tỷ lệ giáo viên đạt chuân và trên chuẩn thuộc hàng cao nhất cả nước.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ bồi dưỡng thay sách giáo khoa. TT tin học NN liên tục bồi dưỡng tin học ngoại ngữ cho giáo viên và những người có nhu cầu trong tỉnh.Hệ Cao đẳng sư phạm chính quy.Giáo dục Mầm non (Early Childhood Education).Giáo dục Tiểu học (Primary Education)Giáo dục tiểu học đang được hâm nóng trên các khối ngành về sư phạm hiện nay, không chỉ đầu vào xét tuyển học bạ hệ cao đẳng chính quy mà thời gian cũng như điều kiện có thể đáp ứng được với những bạn có nguyện vọng theo đuổi đam mê ước mơ trở thành giáo viên giỏi mẫu mực phát huy truyền thống giúp ích trồng người cho xã hội hiện nay. Còn đợi chờ gì nữa với kết quả thi THPT hãy tham gia xét tuyển ngay để có cơ hội học tập và nghiên cứu tại trường có danh tiếng trong khu vực.

Gửi nhận xét

Lĩnh vực hoạt động