Khai Giảng Lớp VB2 Mầm Non cơ sở Q.Nam từ Liêm Hà Nội

Căn cứ Quyết định số120/QĐ-TCSPHN và số 625/QĐ-TCHTHN ngày 25/3/2016 của Hiệu trưởng trường TCTH Hà Nội về việc Khai Giảng Lớp học BK16, K17. Những học sinh đã trúng tuyển vào hệ VB2 Trung cấp mầm Non chính quy ( học thứ 7 và chủ nhật tại cơ sở đào tạo số 7 Mỹ Đình Quận nam Từ Liêm Hà Nội)

TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP HÀ NỘI
                   PHÒNG ĐÀO TẠO
HỒ SƠ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ĐÀO TẠO
1.Ngành đào tạo: Sư phạm mầm non (Mã ngành: 42140201) Giáo dục Mầm non (Early Childhood Education) Lịch báo giảng, Kế hoạch giảng dạy, Danh sách trích ngang, Hồ sơ của giáo viên dạy các môn, ( Yêu cầu: gửi vể phòng Đào tạo trước khi tổ chức cho giáo viên bộ môn giảng dạy ).lịch bắt đầu khai giảng khóa mới 
2.    Bảng điểm thành phần và theo dõi học tập của giáo viên bộ môn. ( Yêu cầu: các cơ sở LK đào tạo yêu cầu giáo viên bộ môn hoàn thành Bảng điểm thành phần và gửi về phòng Đào tạo ngay sau khi kết thúc môn học ).
3.    Sổ theo lên lớp hàng ngày.
4.    Biên bản thi HP, kết quả thi HP ( có chữ ký của giám thị, học sinh ).
5.    Bảng tổng hợp kết quả học tập của học sinh.

Danh sách học viên trúng tuyển Trung Cấp mầm Non hệ đào tạo 10 tháng ( chia làm 2 học kỳ ) làm ngành Giáo dục Mầm non xem tại đây
Danh sách học viên trúng tuyển Trung Cấp mầm Non chính quy học 2 năm ( 4 học kỳ, 1 học kỳ 5 tháng) làm ngành Giáo dục Mầm Non xem tại đây

  • 14/04/2016 08:54
  • caodangsuphamhanoi.com
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét

Lĩnh vực hoạt động