Lịch học Lớp Cao Đẳng VB2 tiểu học.01 tại Hà Nội

Chỉ đạo trường thực hiện tốt các điều lệ, quy chế, chương trình, kế hoạch, v.v … do Bộ Giáo dục ban hành đối với các trường cao đẳng sư phạm

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

    Khung chương trình đào tạo CĐSP Tiểu học.   Mở xem

   Khung chương trình đào tạo CĐSP Tiểu học LT   Mở xem
– Thông báo: Sinh viên lớp SPTH.01 đúng 13h30 ngày 5/11/2016 có mặt tại phòng 304,305,306 Số 7 đường Mỹ Đình phường Mỹ Đình 2 Quận Nam Từ Liêm TP. Hà Nội. Để làm thủ tục nhận lớp và dự lễ khai giảng năm học mới của nhà trường.
1.Tâm lý học nứa tuổi và sư phạm
Học buổi chiều từ 13h30 đến 17h00 các ngày: 5/11, 7/11, 12/11, 14/11, 19/11, 21/11/2017.
2. Sinh lý trẻ lứa tuổi đi học
Học Buổi Sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 6/12, 8/12, 9/9, 13/12, 15/12, 16/12, 20/12, 22/12, 23/12, 27/12/2017.
3.Đạo đức và phương pháp dạy học đạo đức ở tiểu học
Học Buổi Sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 6/1, 8/1, 9/1, 13/1, 15/1, 16/1, 20/1, 20/2017.
3.Tiếng Việt và phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học
Học Buổi Sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 6/3, 8/3, 9/3, 13/3, 15/3, 16/3, 20/3, 22/3, 23/3, 27/03/2017.
4.đang cập nhật
Học Buổi Sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 6/9, 8/9, 9/9, 13/9, 15/9, 16/9, 20/9, 22/9, 23/9, 27/9/2017.
5.đang cập nhật
Học Buổi Sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 6/9, 8/9, 9/9, 13/9, 15/9, 16/9, 20/9, 22/9, 23/9, 27/9/2017.
6.đang cập nhật
Học Buổi Sáng từ 7h30 đến 11h30 các ngày: 6/9, 8/9, 9/9, 13/9, 15/9, 16/9, 20/9, 22/9, 23/9, 27/9/2017.
7.đang cập nhật

Gửi nhận xét

Lĩnh vực hoạt động