Lịch học hệ VB2 Trung Cấp mầm Non cơ sở đào tạo Hà Nội

Cơ sở đào tạo văn bằng 2 mầm non chính quy ở đâu ? Chúng tôi luôn tự hào là trường trung cấp chuyên nghiệp chính quy đầu tiên của cả nước duy trì sự ổn định và có tầm nhìn chiến lược phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tương lai

 LỊCH HỌC CÁC LỚP VB2 SƯ PHẠM MẦM NON, TIỂU HỌC

(Ngày 09, 10/04/2016)

 

I. LỚP SƯ PHẠM MẦM NON

 

 

 

 

 

STT

Tên lớp

Ngày học

Phòng học

Giáo viên dạy

Môn học

Số tiết

 

1

K16BK

8/4/2016

P103

Thầy Bình

Chính trị

Ôn thi tốt nghiệp

 

Sáng T7, 09/4

P103

Cô Hoàn

Tâm lý trẻ em lứa tuổi mầm non

 

Chiều T7, 09/4

P103

Cô Phương

Giáo dục học mầm non

 

Sáng CN, 10/4

P103

Thầy Hùng

Toán và phương pháp hình thành biểu

 

Chiều CN, 03/4

P103

Cô Hương

Phương pháp phát triển ngôn ngữ

 

2

K15BK

9/4/2016

P102 A1

Cô Phượng

Môi trường xung quanh

30

 

10/4/2016

P102 A1

Cô Phượng

Môi trường xung quanh

 

3

K15BK

9/4/2016

P102 A1

Cô Bình

Phòng bệnh

30

 

10/4/2016

P102 A1

Cô Bình

Phòng bệnh

 

II. LỚP SƯ PHẠM TIỂU HỌC

 

 

 

 

 

STT

Tên lớp

Ngày học

Phòng học

Giáo viên dạy

Môn học

Số tiết

 

1

K51TH

9/4/2016

Nghỉ

 

Ôn thi HK3

45

 

10/4/2016

Nghỉ

 

Ôn thi HK3

 

2

K51TH

9/4/2016

P202 B1

Thầy Phương

PP dạy học toán ở Tiều học 2

55

 

10/4/2016

P202

B1

Thầy Phương

PP dạy học toán ở Tiều học 2

55

 

3

 

K51TH

9/4/2016

Nghỉ

Cô Mai

Làm bài tập ở nhà

45

 

10/4/2016

P504 B1

Cô Liên

Văn học

 

III. KHAI GIẢNG LỚP MỚI

 

 

 

 

STT

Tên lớp

Ngày học

Phòng học

Giáo viên dạy

Môn học

Số tiết

 

1

K18BK

9/4/2016

P203

A1

Thầy Thiều

Âm nhạc

45

 

10/4/2016

P203

A1

Cô Phương

Thủ công

 

1

K18BK

9/4/2016

P203

A1

Thầy Thiều

Âm nhạc

45

 

10/4/2016

P203 A1

Cô Phương

Thủ công

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2016

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHIỆM LỚP

 

 

 

 

 

 

Lê Huy Trung

 

 

 

 

 

 

(SĐT: 0966 211 915)

  • 19/04/2016 08:51
  • tuyensinhdaihoc.edu.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét

Lĩnh vực hoạt động