Luyện thi bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi viên chức giáo dục Hà Nội

Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 65/SNV-CCVC về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức.Cử CBCC tham dự các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý theo Đề án nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội

Ngày 14/02/2019, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 287/SNV-CCVC về việc cử cán bộ, công chức tham dự các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý theo Đề án nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội năm 2019.

Căn cứ Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020;

Năm 2019, UBND Thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Thành phố Hà Nội.

Để triển khai các lớp theo đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu của Đề án, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia, Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức các lớp tại 02 địa điểm sau:

Căn cứ vào Thông báo tuyển dụng 11.182 viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019, Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công

 Kiến thức chung(08 buổi * 2 tiếng):

Học phí (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác): 1.800.000đ.

 Môn nghiệp vụ chuyên ngành(8 buổi * 2 tiếng):

Học phí (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác): 2.500.000đ.

* Tiếng Anh (8 buổi * 2 tiếng):

Học phí (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí khác): 1.800.000đ.

**Các học viên đăng ký từ 3 môn học trở lên sẽ được giảm 10% trên tổng số học phí.

**Các học viên đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên sẽ được giảm 10% trên tổng số học phí.

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp tài liệu Audio(Ghi âm trực tiếp trên lớp) và text của lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi viên chức giáo dục Hà Nội năm 2019, cụ thể như sau:

– Kiến thức chung: 600.000đ (Tài liệu Audio + Text)

– Môn chuyên môn, nghiệp vụ: 600.000đ (Tài liệu Audio + Text)

– Tiếng Anh: 600.000đ (Tài liệu Audio + Text)

**Tài liệu gồm tài liệu in, đường link và mật khẩu để các bạn có thể truy cập.

**Giảm 10% cho các bạn mua từ 3 môn trở lên.

– Địa điểm đăng ký học và mua tài liệu: Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công chức (Xem bản đồ chỉ đường)

– Địa điểm học: Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công chức

**Các bạn không có điều kiện đến Trung tâm để đăng ký và nộp học phí có thể

Hình thức: Học tập trung liên tục (học viên được bố trí ăn, ngủ tại các cơ sở đào tạo).

Đề nghị các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND quận, huyện, thị xã, căn cứ đối tượng chỉ tiêu, lịch học, địa điểm tổ chức các lớp (kèm theo Công văn này), tổng hợp danh sách cử học viên (như Biểu mẫu kèm theo) gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức, viên chức) địa chỉ:

Gửi nhận xét

Lĩnh vực hoạt động