Mở lớp “hiệu trưởng mầm non” và lớp “ chủ trường mầm non”

Địa chỉ học chứng chỉ cấp dưỡng mầm non ở đâu tại Hà Nội?Mobile: 0963 024 095 Khóa học quản lý trường mầm non và hiệu trưởng mầm non

Chương trình: “ Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục mầm non” nhằm bồi dưỡng, phát triển kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý trường mầm non trong môi trường có nhiều thay đổi, biết gắn tầm nhìn với hành động, phát huy những giá trị của tổ chức và xã hội theo định hướng đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT, nâng cao chất lượng GD&ĐT phục vụ công cuộc đổi mới phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế
I. MỤC TIÊU
-          Phát triển năng lực cho CBQL trường mầm non về lãnh đạo quản lý trường học, chủ động trong đổi mới lãnh đạo, quản lý để phát triển nhà trường trong bối cảnh đổi mới văn bản và toàn diện nền giáo dục. Phát huy những giá trị của nhà trường và xã hội cho sự nghiệp phát triển GD&ĐT với nhiệm vụ trung tâm là nâng cao chất lượng giáo dục phục vụ công cuộc đổi mới.Chứng chỉ cấp dưỡng mầm non
Chứng chỉ bồi dưỡng hiệu trưởng mầm non
Chứng chỉ Quản lý giáo dục mầm non
-          Tăng cường năng lực lãnh đạo để CBQL trường mầm non nhận thức được sứ mạng, xây dựng được tầm nhìn, biết chọn lựa mô hình và phong cách lãnh đạo phù hợp
-         Tăng cường kiến thức, kỹ năng quản lý giáo dục để CBQL trường mầm non tự học, phát triển năng lực bản thân.
II.  ĐỐI TƯỢNG Mobile: 0963 024 095
-          Cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non. 
III.  CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
A. Phần thứ nhất: Kiến thức, kỹ năng về lãnh đạo và quản lý trường mầm non. 
1. Đường lối phát triển GD&ĐT
2. Lãnh đạo và quản lý
-          Tổng quan về khoa học quản lý và Quản lý giáo dục
-          Quản lý sự thay đổi
3. Quản lý hành chính Nhà nước về Giáo dục & Đào tạo
-          Quản lý hành chính Nhà nước về Giáo dục & Đào tạo
-          Quản lý và thực thực thi hệ thống văn bản quản lý Nhà nước trong GD&ĐT
-          Thanh tra, kiểm tra trong giáo dục mầm non
-          Đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục mầm non
4. Quản lý nhà trường
-          Lập kế hoạch phát triển trường mầm non
-          Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục và quản lý hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ trong trường mầm non
-          Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm tại các trường mầm non
-          Quản lý nhân sự trong trường mầm non
-          Quản lý tài chính, tài sản trong trường mầm non
-          Xây dựng và phát triển các mối quan hệ của các trường mầm non
-          Xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường
-          Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong trường mầm non
5. Kỹ năng hỗ trợ quản lý trường mầm non
-          Kỹ năng đàm phán và tổ chức cuộc họp
-          Kỹ năng ra quyết định
-          Kỹ năng làm việc nhóm
-          Phong cách lãnh đạo
-          Phần thứ hai: Nghiên cứu thực tế và viết tiểu luận cuối khóa.
B. Phần thứ hai: Nghiên cứu thực tế và viết tiểu luận cuối khóa
Phần thứ hai, tiếp nối sau quá trình thực hiện bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực, người học được yêu cầu phải hoàn thành một tiểu luận về vận dụng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm từ khóa bồi dưỡng để thực hiện đổi mới quản lý trường học nơi mình đang công tác, dưới sự hỗ trợ, tư vấn, giám sát và đánh giá của người hướng dẫn.
IV.  HỌC PHÍ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HỒ SƠ NHẬP HỌC
-          Học phí:3.500.000đ/1 học viên. Thời gian: 2 tháng (học cả tuần,  thứ 7 và CN)
-          Thời gian đào tạo: 3 tháng (khóa học cấp tốc 1.5 tháng).
-           Địa điểm học: Số 7, Phòng 309 tầng 3 Mỹ Đình Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội
V. HỒ SƠ NHẬP HỌC:Mobile: 0963 024 095
-          Phiếu đăng ký học nghề (theo mẫu-có xác nhận)
-          Lý lịch (theo mẫu- có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan làm việc)
-           Bản sao chứng thực bằng TN THCS/THPT/TC-CĐ-ĐH
-           2 ảnh 3x4 (ảnh chụp không quá 6 tháng)
VII. QUYỀN LỢI HỌC VIÊN
-          Được bảo lưu khóa học trong vòng 6 tháng.
-          Đươc tham gia khóa học sau mà không phải mất bất kỳ 1 chi phí nào
-          Giảm 10% khi đăng kí khóa học trước ngày khai giảng 1 tuần
-          Giảm 10% khi đăng ký nhóm từ 2 người trở lên, học viên thuộc gia đình chính sách
-          Giảm 20% khi đăng ký nhóm từ 5 người trở lên

Gửi nhận xét

Lĩnh vực hoạt động