Phôi Bằng Cao đẳng sư phạm Hải Dương của Bộ Giáo dục và đào tạo

Quy định mới về bằng tốt nghiệp sư phạm cơ cở đào tạo tại Hà Nội-Cao Đẳng Tuyển Sinh - Trường Công Lập Top 1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Sư Phạm cơ sở Hà Nội (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).Bộ GD&ĐT ban hành mẫu văn bằng Cao đẳng mới

QUY ĐỊNH  VỀ CẤP PHÁT VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

(Trích Quy địnhSố: 188/TS-CDHD Hải Dương, ngày 28  tháng 01 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Hải Dương)

             I. CẤP BẢN CHÍNH VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ.

            1. Nguyên tắc cấp văn bằng, chứng chỉ

a). Văn bằng được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp các trình độ đào tạo.

b). Chứng chỉ được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp các trình độ đào tạo ngắn hạn, hoặc sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp .

c). Mẫu văn bằng,chứng chỉ thống nhất theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

d).Cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ: Khoản 3 – Điều 2 của  Quyết định số 33/2007/QĐ - BGDĐT quy định  “Bản chính văn bằng, chứng chỉ chỉ cấp một lần, không cấp lại”.

đ). Nghiêm cấm mọi hành vi gian lận trong việc cấp phát và sử dụng văn bằng, chứng chỉ.

2. Điều kiện để cấp văn bằng, chứng chỉ.Ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

Người học được cấp văn bằng, chứng chỉ khi đảm bảo các điều kiện sau:

a). Hoàn thành và tốt nghiệp chương trình giáo dục theo trình độ đào tạo, theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

b). Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

   3. Thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ: Khoản 1 – Điều 18 của  của  Quyết định số 33/2007/QĐ - BGDĐT quy định: “Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng”.

+ Hệ đào tạo không chính quy có quy định: Chậm nhất sau 15 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp, Trường gửi quyết định kèm theo danh sách công nhận tốt nghiệp và các giấy tờ liên quan đến mua phôi bằng về Bộ GD & ĐT để được phê duyệt kết quả, cấp phôi bằng.

Trong trường hợp nhà trường không có sẵn phôi bằng, phải làm thủ tục để mua phôi ở Bộ GD & ĐT thì thời hạn cấp bằng tốt nghiệp sê lâu hơn.

4. Thủ tục cấp phát văn bằng, chứng chỉ

a). Người học đến nhận văn bằng, chứng chỉ phải xuất trình các giấy tờ sau:

            - Chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ sinh viên hay Thẻ công chức.

            - Giấy xác nhận đã thanh toán ra trường bao gồm: học phí và ký túc xá, thư viện (nếu có).

            b). Các trường hợp đặc biệt:Văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

- Người học không có, hoặc mất chứng minh thư nhân dân phải có xác nhận của chính quyền địa phương, hoặc giấy giới thiệu của cơ quan công tác.

            - Trường hợp người học có sự thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính thì cần phải có Quyết định của cơ quan chức năng.

            - Trường hợp người học có sự thay đổi do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn thì phải có Giấy khai sinh.

c). Người học vì lý do nào đó phải nhờ người khác lấy hộ, cần phải có giấy tờ sau:

- Giấy ủy quyền của người có văn bằng, chứng chỉ: Có xác nhận (ký tên và đóng dấu) của chính quyền địa phương hoặc cơ quan công tác. Trong giấy ủy quyền phải nêu rõ các thông tin cá nhân của người được ủy quyền như: họ tên, CMND, địa chỉ, thời gian uỷ quyền,…

            - Chứng minh thư nhân dân của người được ủy quyền (phô tô một bản để nhà trường lưu).

5. Thời gian và địa điểm nhận văn bằng sau khi tốt nghiệp:

-  Thời gian: Đối với mỗi khóa học, trường sẽ tổ chức trực, phát tập trung trong khoảng thời gian nhất định (sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản gửi trực tiếp đến các khóa học; Thông báo trên website của trường: www.caodangsuphamhanoi.com).

- Địa điểm: Phòng Khảo Thí – Đảm bảo chất lượng.

 Lưu ý :Nhà trường sẽ không giải quyết cấp phát văn bằng cho những trường hợp không đúng các quy định nêu trên.

 II. CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, CAO ĐẲNG.

1. Giá trị pháp lý của bản sao văn bằng, chứng chỉ được cấp từ sổ gốc.

- Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị pháp lý sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch.

- Việc cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc được thực hiện đồng thời với việc cấp bản chính hoặc sau thời điểm cấp bản chính.

2. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng (TCCN hoặc CĐ) từ sổ gốc có thể trực tiếp yêu cầu hoặc gửi yêu cầu của mình đến phòng Khảo Thí – ĐBCL của Trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt qua đường bưu điện.

- Bước 2: Viên chức bộ phận quản lý VB, CC phòng Khảo Thí – ĐBCL tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ: nếu hồ sơ đầy đủ ghi sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hoặc liên hệ hướng dẫn bổ sung hồ sơ ( hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

- Bước 3: Bộ phận quản lý VB, CC phòng Khảo Thí – ĐBCL  kiểm tra, thẩm định, đối chiếu hồ sơ với hồ sơ gốc; trình Hiệu trưởng ký, đóng dấu và lập sổ theo dõi cấp bản sao từ sổ gốc.

- Bước 4: Công dân nộp lệ phí và nhận kết quả tại bộ phận quản lý VB, CC phòng Khảo Thí – ĐBCL của Trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt hoặc gửi trả kết quả đối với các yêu cầu qua đường bưu điện và đã gửi kèm lệ phí và cước phí bưu điện.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.

3. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận quản lý VB, CC phòng Khảo Thí – ĐBCL của Trường cao đẳng sư phạm Hải Dương.

4. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Phiếu đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (hoặc cao đẳng) (theo mẫu).

- Đối với các trường hợp tốt nghiệp TCCN, cao đẳng từ năm 2008 trở về trước: nộp ảnh chân dung 3 x 4 cm (hình được chụp không quá 03 tháng tính đến ngày yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp TCCN, cao đẳng ).

Số lượng hình bằng số lượng bản sao và thêm 01 hình để dán trên phiếu đề nghị.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

5. Thời hạn giải quyết:

a) Đối với trường hợp yêu cầu trực tiếp: Ngay trong ngày tiếp nhận;

b) Đối với yêu cầu được gửi qua bưu điện: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của bưu điện).

- Trường hợp không cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc cho người yêu cầu thì cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc VB, CC phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Thời hạn giải quyết trong ngày không thực hiện được do Hiệu trưởng đi công tác thì hẹn ngày cấp bản sao  với công dân yêu cầu cấp bản sao và ghi vào phiếu hẹn hoặc gửi theo đường bưu điện khi đã gửi kèm lệ phí và cước phí bưu điện.

6. Lệ phí: 2.000 đồng/01 bản sao + Tiền phôi bản sao (8.000 đồng/01 bản sao).

7. Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Theo Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc là: Người đại diện hợp pháp, người được uỷ quyền hợp pháp của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ; Cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh chị em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ đã chết thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

- Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc phải trả lệ phí cấp bản sao. Nếu yêu cầu gửi qua đường bưu điện thì người yêu cầu còn phải trả cước phí bưu điện cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao.

 IV.  CHỈNH SỬA NỘI DUNG TRÊN VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người yêu cầu chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ trực tiếp gửi yêu cầu của mình đến phòng Khảo Thí – ĐBCL của Trường cao đẳng sư phạm Hải Dương.

- Bước 2: Cán bộ, viên chức phòng Khảo Thí – ĐBCL của Trường CĐSP Đà Lạt tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ: nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện; nếu hồ sơ đầy đủ lập phiếu biên nhận hồ sơ hoặc vào sổ tiếp nhận hồ sơ.

- Bước 3: Cán bộ, viên chức phòng Khảo Thí – ĐBCL kiểm tra, thẩm định, đối chiếu hồ sơ với hồ sơ gốc; trình Hiệu trưởng ký quyết định chỉnh sửa, đóng dấu, đồng thời liên hệ, trả lời và hướng dẫn công dân nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

- Bước 4: Công dân nhận kết quả tại bộ phận quản lý, cấp phát VB, CC của phòng Khảo Thí – ĐBCL của Trường cao đẳng sư phạm Hải Dương.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ có thể thực hiện bằng cách nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện và nhận kết quả trực tiếp tại phòng Khảo Thí – ĐBCL của Trường cao đẳng sư phạm Hải Dương.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Phiếu yêu cầu chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (theo mẫu).

- Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người được cấp văn bằng, chứng chỉ (bản photocopy);

- Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa (bản photocopy);

- Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (bản sao công chứng, chứng thực và có kèm theo bản chính để đối chiếu);

- Giấy khai sinh hợp lệ đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn (bản sao từ sổ gốc và có kèm theo bản chính để đối chiếu);

- Các tài liệu chứng minh văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ.

5. Lệ phí: Không.Trường Cao đẳng Hải Dương sẽ gửi giấy báo dự thi (theo đường bưu điện, thư điện tử và gọi điện trực tiếp) tới tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành năng khiếu của trường. 
Khi đến làm thủ tục và dự thi năng khiếu: Thí sinh mang theo 2 ảnh 4x6; giấy tờ cá nhân (Chứng minh thư, giấy khai sinh) và lệ phí dự thi: 300.000 đồng.
Để biết thêm thông tin chi tiết: thí sinh liên hệ  Hoặc di động: 0966 211 915 (Thầy Đàm Văn Bắc – TP Đào tạo); 0918 533 316 (Thầy Vũ Văn Soái – chuyên viên Công nghệ thông tin); 0974 459 158 (cô Nguyễn Thị Tâm – Tư vấn tuyển sinh)

6. Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Theo Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT và công văn số 4366/BGDĐT-PC ngày 23/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

-  Các trường hợp được chỉnh sửa nội dung trên văn bằng, chứng chỉ:

+ Sau khi được cấp VB, CC, người học được cơ quan có thẩm quyền cải chính hộ tịch theo quy định của pháp luật về cải chính hộ tịch;

+ Các nội dung ghi trên VB, CC bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp VB, CC.

- Các trường hợp không được chỉnh sửa trên VB, CC: Trong trường hợp nội dung về nhân thân của người học đã ghi trên VB, CC không khớp với bản chính giấy khai sinh do lỗi của người hoc như cung cấp bản sao chứng thực giấy khai sinh sai so với bản chính; mượn giấy khai sinh của người khác để đi học, có nhiều giấy khai sinh khác nhau... thì người có thẩm quyền cấp VB, CC không có trách nhiệm chỉnh sửa VB, CC.

Căn cứ Đề án số 168/TS-CDHD ngày 28   tháng 11 năm 2015 về việc xây dựng Đề án tuyển sinh riêng năm 2017 đã được Cục khảo thí và kiểm định chất lượng, Bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt,

Gửi nhận xét

Lĩnh vực hoạt động