Sư Phạm Trung ương - Đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Mầm non

Cao đẳng Sư phạm Trung ương, thông báo về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ các chuyên môn, nghiệp vụ như sau: Nghiệp vụ giáo dục mầm non, Quản lý Giáo dục Mầm non

Căn cứ theo Chương trình giáo dục trình độ cao đẳng các ngành đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép;
     Căn cứ Qui chế về việc cấp văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 và Qui định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và kiểm tra chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6/6/2008 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo,
     Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụnhư sau:

1. Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ ngành Giáo dục Mầm non: Nghiệp vụ Giáo dục Mầm non, Quản lí Giáo dục Mầm non; Tổ chức các hoạt động khám phá trải nghiệm cho trẻ Mầm non; Chăm sóc, giáo dục trẻ từ 0 đến 36 tháng tuổi; Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ Mầm non; Ứng dụng Công nghệ thông tin trong trường Mầm non; Tiếng Anh trong trường Mầm non; Tổ chức sự kiện trong trường Mầm non; Các chuyên đề theo yêu cầu của địa phương và người học.
2. Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ ngành Giáo dục Đặc biệt cho đối tượng làm trong trường mầm non và các cơ sở chăm sóc giáo dục đặc biệt: Giáo dục Hòa nhập cho trẻ có nhu cầu đặc biệt trong trường mầm non; Can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ; Can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ; Can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật trí tuệ; Can thiệp sớm cho trẻ khiếm thị; Can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính; Quản lí hành vi trẻ khuyết tật; Trị liệu giác quan; Ngôn ngữ kí hiệu cho người điếc; Đánh giá trẻ khuyết tật (Đánh giá sàng lọc, đánh giá phát triển và đánh giá xây dựng chương trình can thiệp)
3. Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ về Thư viện - Thiết bị trường học và Chăm sóc gia đình: Bồi d­ưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở các cơ sở giáo dục phổ thông; Công tác thư viện - thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông; Dịch vụ chăm sóc gia đình.
4. Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng có nhu cầu làm việc trong lĩnh vực hành chính, văn phòng, văn thư, lưu trữ, thư viện… tại các cơ quan, doanh nghiệp: Nghiệp vụ hành chính văn thư; Nghiệp vụ thư viện; Quản trị văn phòng doanh nghiệp.
5. Chứng chỉ Tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Giáo dục Mầm Non
6. Chứng chỉ Ngoại ngữ (Tiếng Anh) bậc 1, 2, 3 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam)
Ngoài các nội dung trên, Nhà trường còn tổ chức các khóa học chuyên đề khác theo yêu cầu của các đơn vị, địa phương.
Thời gian đào tạo: từ 1 đến 3 tháng (tuỳ theo nội dung chương trình)
Nơi nhận hồ sơ và địa điểm học: tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương và các địa phương căn cứ theo nhu cầu của người học.
Học phí: tùy theo số lượng học viên/lớp học và địa điểm học.,Khóa học nghiệp vụ quản lý trưởng mầm non, cấp dưỡng, bảo mẫu
Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức - Ngoại ngữ - Tin học,

Điện Thoại : 0462 604 218 - Thầy Cường : 0961 654 423
Sau khi nhận được hồ sơ xét tuyển của thí sinh,nhà Trường tiến hành kiểm tra hồ sơ, tiến hành xét tuyển theo các tiêu chí đã nêu ở trên và công bố danh sách thí sinh trúng tuyển , gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh.Thí sinh nhập học theo thời gian cụ thể trên giấy báo trúng tuyển của trường

Gửi nhận xét

Lĩnh vực hoạt động