Tiếng Anh A2 (CEFR) - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo kế hoạch về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh A2, B1 theo Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) cho sinh viên hệ chính qui của Trường như sau:Căn cứ công văn số: 70 /TB-ĐHSPHN-ĐT ngày 08/3/2016

Tổ chức hướng dẫn ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh A2, B1, B2, C1 theo Khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR) năm 2016.I.  ĐỐI T­ƯỢNG
a) Học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân có nhu cầu được cấp chứng chỉ ngoại ngữ;
b) Cán bộ giáo viên, công chức, viên chức, hợp đồng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (công lập và ngoài công lập) có nhu cầu được cấp chứng chỉ ngoại ngữ;
c) Các cá nhân khác có nhu cầu được cấp chứng chỉ ngoại ngữ.


II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
Hồ sơ đăng ký dự gồm:
+ Phiếu đăng ký dự thi cấp chứng chỉ (theo mẫu 4 gửi kèm);
+ 02 ảnh (4cm x 6cm) theo kiểu ảnh giấy chứng minh thư nhân dân (ghi rõ họ tên, ngày sinh sau ảnh và để trong 1 phong bì thư);
+ Bản sao Chứng minh thư nhân dân.
Lưu ý: Không trả lại hồ sơ đăng ký đã nộp.Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy,Ngắn hạn chứng chỉ và đại học liên thông hệ chính quy. Địa điểm thi và học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (cơ sở Hà Nam).Điện thoại : 0466812118 - 0966 211 915 - 0961 191 028 (Cô Thùy Anh) 

Gửi nhận xét

Lĩnh vực hoạt động