Tuyển liên thông VB 2 Cao Đẳng sư phạm Vật lý, toán, sử tại Hà Nội

Sở GD-ĐT và Tài chính TP Hà Nội trình UBND TP đề án giảm học phí cho học sinh bậc THCS.Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, trung cấp lên đại học tuyển sinh theo phương thức thi tuyển.

Đăng Ký Liên Thông Đại Học Sư Phạm Cao đẳng Sư phạm Hà Nội -Hanoi College Of Education.

Sinh viên được xét học bổng, khen thưởng theo từng học kỳ và được liên thông lên Cao đẳng, Đại học theo quy định của bộ giáo dục

Liên thông Sư phạm Vật Lý - Đại học Sư phạm Hà Nội

Liên thông Sư phạm Hóa Học - Đại học Sư phạm Hà Nội

Liên thông Sư phạm Sinh học - Đại học Sư phạm Hà Nội

VB2 Cao Đẳng Sư phạm Vật Lý - VB2 Đại học Sư phạm Hà Nội

VB2 Cao Đẳng Sư phạm Hóa Học - VB2 Đại học Sư phạm Hà Nội

VB2 Cao Đẳng Sư phạm Sinh học - VB2 Đại học Sư phạm Hà Nội

VB2 Cao Đẳng Sư phạm tiếng Anh - VB2 Đại học Sư phạm Hà Nội

A. Các chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng

I. Chương trình đào tạo đơn ngành

1. Giáo dục Mầm non

2. Giáo dục Đặc biệt

3. Sư phạm Âm nhạc

4. Sư phạm Mĩ thuật

5. Quản lí Văn hóa

6. Thiết kế Thời trang

7. Thiết kế Đồ họa

8. Quản trị Văn phòng

9. Thư kí Văn phòng

 

10. Lưu trữ học

11. Khoa học Thư viện

12. Văn thư - Lưu trữ

13. Công nghệ thiết bị trường học

14. Công nghệ Thông tin

15. Hệ thống Thông tin quản lí

16. Kinh tế Gia đình

17. Công tác Xã hội

18. Hướng dẫn Du lịch

17. Tiếng Anh

II. Chương trình đào tạo Song ngành

1. Song ngành Giáo dục Mầm non - Giáo dục Đặc biệt

2. Song ngành Giáo dục Mầm non - Sư phạm Âm nhạc

3. Song ngành Giáo dục Mầm non - Sư phạm Mĩ thuật

4. Song ngành Giáo dục Mầm non - Tiếng Anh

B. Các chương trình đào tạo trình độ Trung cấp

1. Sư phạm Mầm non

2. Thư viện

3. Thư viện - Thiết bị trường học

4. Văn thư Hành chính

5. Bảo hiểm

6. Tin học ứng dụng

7. Công nghệ may và Thiết kế Thời trang

8. Hướng dẫn Du lịch

Gửi nhận xét

Lĩnh vực hoạt động