Hệ Cao Đẳng Mầm Non -Cao Đẳng tiểu học đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh

  • 26/04/2016

Hệ Cao Đẳng Mầm Non -Cao Đẳng tiểu học đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh.Căn cứ công văn số 525/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 02 năm 2016 về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016

Chi tiết...


Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ( Hanoi Pedagogical College) xét tuyển thế nào ?

  • 20/03/2016

Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ( Hanoi Pedagogical College) Căn cứ công văn số 525/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 02 năm 2016 về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016

Chi tiết...