Trung Cấp Mầm Non Hà Nội - Hanoi Intermediate Nursery

  • 31/03/2016

Học Trung Cấp Mầm Non Hà Nội - Hanoi Intermediate Nursery Cùng với sự phát triển của xã hội học trung cấp mầm non đang là một hướng đi mới cho các bạn trẻ để dễ dàng hơn tìm kiếm công việc hơn các ngành khác. Nghành giáo dục mầm non ngày càng được quan tâm và nhu cầu giáo viên mầm non ngày càng...

Chi tiết...


Học Văn Bằng 2 Trường Cao Đẳng sư phạm ở đâu Hà Nội

  • 30/03/2016

Văn bằng 2 Mầm non Tiểu học,Lớp Văn bằng 2 Mầm non Cao đẳng Sư pham Hà Nội,Xét tuyển Trung cấp, Cao Đẳng Sư phạm Văn Bằng 2 hệ Chính quy

Chi tiết...


Học Hệ VB2 Mầm Non Hà Nội tiểu học tại Thủ Đô

  • 20/03/2016

Học Hệ VB2 Mầm Non Hà Nội tiểu học tại Thủ Đô Nhờ sự chi viện kịp thời và có hiệu quả trên, trường Sư phạm (10+3) Hà Nội là trường duy nhất trong cả nước thực hiện đầy đủ việc đào tạo 12 ban theo chương trình thí điểm hệ Cao đẳng Sư phạm của Bộ Giáo dục.

Chi tiết...