Hệ Cao Đẳng tiểu học Hà Nội Xét tuyển bọc bạ THPT không ?

  • 30/03/2016

Giáo dục Tiểu học (Primary School Education) Hệ Cao Đẳng tiểu học Hà Nội Xét tuyển bọc bạ THPT không ? Nhiều trường cao đẳng tại Bạc Liêu và Cà Mau thông báo xét tuyển với 2 hình thức dựa vào điểm kỳ thi THPT quốc gia 2015 và kết quả học tập THPT lớp 12.

Chi tiết...


Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  • 30/03/2016

Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết...


“Trao đổi về công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức cho cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên thông qua việc hát Quốc ca và các nghi thức trong hoạt động tập thể ”

  • 30/03/2016

Trong không khí sôi động, hứng khởi kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, âm hưởng của bài Quốc ca được vang lên ở nhiều đơn vị làm xúc động bao tâm hồn cán bộ, giảng viên và sinh viên. Bài hát "Tiến quân ca" được nhạc sỹ cách mạng Văn Cao sáng tác vào cuối năm 1944.

Chi tiết...


Faculty of Education Studies – Khoa Sư phạm (Early Childhood Education)

  • 30/03/2016

Faculty of Education Studies – Khoa Sư phạm (Early Childhood Education) Thực hiện thông tư số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/04/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo; Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-ĐHSG-KTKĐCLGD ngày 18/04/2011

Chi tiết...


Chương trình đào tạo & chuẩn đầu ra Hệ Cao Đẳng Sư Phạm

  • 25/03/2016

Chương trình đào tạo & chuẩn đầu ra Hệ Cao Đẳng Sư Phạm,(Early childhood education),Cử nhân Giáo dục mầm non (Early childhood education) - Chisholm Institute – Du học Úc, Melbourne

Chi tiết...


Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

  • 18/03/2016

Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Hệ Cao Đẳng sư phạm mầm Non, Hệ Cao Đẳng sư Phạm Tiểu học. Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

Chi tiết...


Quy chế đào tạo tín chỉ cao đẳng sư phạm ( khối sư phạm )

  • 20/10/2015

Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ,Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT

Chi tiết...


Trường Đại học Công nghệ Rajamangala Isan làm việc cao Đẳng Sư Phạm

  • 20/08/2015

Trường Đại học Công nghệ Rajamangala Isan, Phân hiệu Sakhon Nakhon Thái Lan thăm và làm việc với Trường.

Chi tiết...