GS Ngô Bảo Châu phản biện Bộ trưởng Nhạ về bỏ biên chế giáo dục

  • 15/06/2017

GS Châu phản biện Bộ trưởng Nhạ về bỏ biên chế giáo dục.Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đặt "đề bài" với Viện nghiên cứu cao cấp về Toán

Chi tiết...