ĐHSP Hà Nội tuyển sinh đào tạo ngành Quản lý giáo dục

  • 14/08/2016

Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục - Trường Đại học Sư phạm,Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội,Khoa Quản lý giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Chi tiết...


Học Phí hệ Cao Đẳng SP và Ngoài sư phạm tại Hà Nội

  • 30/03/2016

Học Phí hệ Cao Đẳng SP và Ngoài sư phạm tại Hà Nội,Giải thích về việc thu và sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Chi tiết...


Thông điệp từ Hiệu trưởng Nhà trường Cao Đẳng Sư phạm tại Hà Nội

  • 29/03/2016

Bám sát các nội dung cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” gắn với mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục – Đào tạo theo hướng phát huy năng lực người học, lấy người học làm trung tâm, Hội Sinh viên nhà trường đã có các giải pháp tổ chức các hoạt động học thuật; tổ chức thi “Kỹ năng nghề nghiệp...

Chi tiết...