Bộ GD báo cáo Quốc hội một số nội dung dự kiến điều chỉnh ở kỳ tuyển sinh

Phương án tuyển sinh năm 2022, theo báo cáo của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, cơ bản giữ ổn định như năm 2021, tuy nhiên sẽ có một số nội dung dự kiến điều chỉnh.

Trong báo cáo Quốc hội thực hiện nghị quyết hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nêu rõ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như năm Danh sách các thí sinh được miễn bài thi Ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp

.Các tỉnh/thành phố chủ trì toàn bộ công tác thi tại địa phương theo khung thời gian do bộ quy định. Thời gian tổ chức kỳ thi tại các tỉnh có thể được xem xét điều chỉnh phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương.

Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục trung học phổ thông hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12; không bao gồm các nội dung được tinh giản đi nhằm phục vụ dạy và học ứng phó dịch COVID-19 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố; đề thi được xây dựng đáp ứng yêu cầu của Kỳ thi, bảo đảm độ phân hóa phù hợp và hạn chế học tủ, học lệch, khuyến khích sáng tạo của thí sinh.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn (Đăng ký Sư Phạm Mầm Non)

Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng cấu trúc, định dạng đề thi, công bố đề thi tham khảo; hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi để tổ hợp thành các đề thi bằng phần mềm chuyên dụng, cung cấp cho các địa phương tổ chức thi, bảo đảm cân bằng giữa các vùng miền, các tỉnh và giữa các đợt thi (nếu tổ chức nhiều đợt thi).

Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của Kỳ thi để bảo đảm an toàn, nghiêm túc, thiết thực, khách quan, công bằng.

Đến thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện những nhiệm vụ cụ thể để chuẩn bị tổ chức Kỳ thi: công bố đề thi tham khảo vào ngày 31/3/2022; rà soát hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi; rà soát và nâng cấp phần mềm quản lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông; tổ chức tập huấn công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông ngày 21/4/2022.

Bộ cũng đang tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 vào đầu tháng 7/2022 bảo đảm khách quan, công bằng.

Tăng cường phân cấp trách nhiệm trong công tác tuyển sinh, đào tạo

Đối với phương án tổ chức tuyển sinh năm 2022, theo báo cáo của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, cơ bản giữ ổn định như năm 2021, tuy nhiên sẽ có một số nội dung dự kiến điều chỉnh như:

Một là, việc đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học, cao đẳng phải thực hiện trên Cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cổng dịch vụ công quốc gia;

Danh sách các thí sinh được miễn bài thi Ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp

Hai là, thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1: tất cả các nguyện vọng xét tuyển (theo các ngành, các phương thức, cơ sở đào tạo) được đăng ký xét tuyển trực tuyến sau khi kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các nguyện vọng được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng ưu tiên cao nhất của thí sinh);

Ba là, tất cả các nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh vào các cơ sở đào tạo được lọc ảo chung trên hệ thống và thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng cao nhất khi đáp ứng điều kiện của cơ sở đào tạo;

Bốn là, đối với những ngành sử dụng đồng thời nhiều phương thức xét tuyển, nhiều tổ hợp môn thi, các trường phải giải trình được sự phù hợp của sự lựa chọn này, đảm bảo sự công bằng cho thí sinh. Nếu mỗi phương thức (hoặc mỗi tổ hợp môn thi) có chỉ tiêu riêng thì đề án tuyển sinh của các trường phải giải trình được căn cứ phù hợp cho việc phân chỉ tiêu cho từng phương thức (hoặc tổ hợp môn thi);

Năm là, các trường xác định chỉ tiêu cho phương thức, tổ hợp xét tuyển mới phải có căn cứ và lộ trình; các trường khi bỏ đi phương thức tuyển sinh cũng cũng cần có lộ trình, việc giảm chỉ tiêu hàng năm cần thông báo để không ảnh hưởng tới việc học tập, ôn tập của thí sinh;

Sáu là, các địa phương cập nhật kết quả học tập (lớp 10, lớp 11, lớp 12) lên cơ sở dữ liệu ngành, đồng thời kiểm tra rà soát dữ liệu này sau khi được đồng bộ sang hệ thống quản lý thi và xét tuyển phục vụ công tác tuyển sinh của các cơ sởgiáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm;

Bảy là, cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm giải trình các tình huống có thể phát sinh, rủi ro và phương án giải quyết, phối hợp giải quyết giữa các cơ sở đào tạo trong quá trình tuyển sinh.

Báo cáo của Bộ cũng nêu, năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học kèm Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2021-2022. Quy chế được xây dựng trên nguyên tắc tự chủ các trường, đảm bảo công khai quy trình đào tạo, tổ chức kiểm tra đánh giá, mở rộng chính sách tạo điều kiện để sinh viên chuyển ngành, chuyển trường, chuyển phân hiệu khi đáp ứng quy định, sinh viên đăng ký học thêm các chương trình đào tạo; thống nhất hệ thống thang đo đánh giá sinh viên, phù hợp với với chuẩn quốc tế.

Các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm thực hiện quyền tự chủ trong tuyển sinh theo quy định của pháp luật và quy chế, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện công tác tuyển sinh theo đề án tuyển sinh của trường, bảo đảm công bằng cho các nhóm đối tượng và các phương thức tuyển sinh; khuyến cáo những trường đại học, ngành học có mức độ cạnh tranh cao chỉ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông làm công cụ sàng lọc, sơ tuyển, sau đó, cần có thêm các hình thức chọn lọc bổ sung nhằm phân loại tốt hơn đối tượng tuyển chọn. Các đại học quốc gia, đại học vùng và các trường/nhóm trường đại học đã chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện có thể tổ chức các kỳ thi đánh giá để làm căn cứ xét tuyển đại học, cao đẳng và chia sẻ, hỗ trợ các trường khác có nhu cầu.

Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sớm ban hành Quy chế tuyển sinh mới theo tinh thần các nội dung nêu trên để làm căn cứ cho các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh năm 2022.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học bảo đảm khách quan, công bằng; phát hiện, xử lý những trường hợp sai phạm nếu có.

Bài viết liên quan