Bộ Giáo dục hướng dẫn chi tiết các bước thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến

Từ ngày 18/9 đến 17 giờ 00 ngày 30/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến.

Sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn, từ ngày 18/9 đến 17h ngày 30/9/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến. Theo quy định, trước 17h ngày 30/9, tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Thí sinh không thực hiện quy trình này coi như từ chối cơ hội học tập đã trúng tuyển.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn chi tiết thí sinh xác nhận nhập học. Cụ thể: “Đăng ký nhập học đại học”.

Bước 1: Đăng nhập

Thí sinh truy cập vào website http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Sau đó, nhập các thông tin số chứng minh nhân dân, mã đăng nhập, mã xác nhận và nhấn nút “Đăng nhập”.

Bước 2: Vào menu “Tra cứu” kết quả xét tuyển sinh từ menu “Tra cứu”

Bộ Giáo dục hướng dẫn chi tiết các bước thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến “Đăng ký nhập học đại học”.

Bước 3: Xem kết quả xét tuyển

Mỗi trường mà thí sinh đăng ký xét tuyển chỉ có 1 kết quả là “Đỗ” hoặc “Trượt”. Nếu kết quả là “Trượt” có nghĩa là thí sinh trượt tất cả các nguyện vọng đã đăng ký vào trường:

Bộ Giáo dục hướng dẫn chi tiết các bước thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến “Đăng ký nhập học đại học”.

Bước 4: Xác nhận nhập học

Đối với nguyện vọng “Đỗ” thí sinh có quyền xác nhận nhập học. Để xác nhận nhập học thí sinh nhấn nút “Xác nhận” nhập học như hình dưới:

Bộ Giáo dục hướng dẫn chi tiết các bước thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến “Đăng ký nhập học đại học“.

Bước 5: Nhấn “Đồng ý” để hoàn thành việc xác nhận nhập học

Bộ Giáo dục hướng dẫn chi tiết các bước thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến “Đăng ký nhập học đại học”.

Bước 6: Kiểm tra lại trạng thái “Đã nhập học”

Bộ Giáo dục hướng dẫn chi tiết các bước thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến “Đăng ký nhập học đại học“.

Trạng thái thông tin của thí sinh “Đã nhập học” nghĩa là thí sinh đã xác nhận nhập học thành công và trường đại học đã nhận được thông tin xác nhận nhập học của thí sinh.

Khi đã xác nhận nhập học xong, thí sinh sẽ không được hủy xác nhận nhập học, nếu muốn hủy xác nhận nhập học phải liên hệ với trường đại học đó để được giải quyết.

Bài viết liên quan