Hệ Sư Phạm Đại học Tây Nguyên Đăng Ký Trực Tiếp

Thí sinh được đăng ký nguyện vọng vào nhiều ngành, nhiều trường không hạn chế số lượng, nhưng phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục mầm non Nay của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu rõ những điều cần lưu ý về việc đăng ký xét tuyển trên hệ thống theo kế hoạch chung.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ tổ chức đăng ký xét tuyển đợt 1 đào tạo chính quy cho tất cả phương thức tuyển sinh của các cơ sở đào tạo. Thời gian đăng ký bắt đầu sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kết thúc sau khi có kết quả thi và xét tốt nghiệp trung học phổ thông.

Tham khảo mô hình đào tạo giáo viên của các nước, ông Minh cho rằng, Việt Nam hoàn toàn có thể học hỏi mô hình, chương trình đạo tạo giáo viên của các nước phát triển, đặc biệt là các nước châu Á lân cận.
Từ đó, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội đề xuất xây dựng hệ thống trường Sư phạm gồm khu vực phía Bắc 3 cơ sở, miền Trung 2, miền Nam 2 và Tây Nguyên 1 cơ sở.
Nguồn lực của các cơ sở này có thể đào tạo từ 15.000 đến 20.000 đáp ứng yêu cầu cho nguồn nhân lực giáo dục.
Mặt khác, các cơ sở khác, các trường cao đẳng Sư phạm thành các phân hiệu, các cơ sở thực hành, bồi dưỡng, trở thành nhân tố tác động tích cực và trực tiếp để phát triển giáo dục địa phương.

Thí sinh dự tuyển đợt 1 đào tạo chính quy (bao gồm cả những thí sinh đã dự tuyển theo kế hoạch xét tuyển sớm của cơ sở đào tạo) phải thực hiện đăng ký xét tuyển trên hệ thống (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh được đăng ký nguyện vọng vào nhiều ngành, nhiều trường khác nhau không hạn chế số lượng, nhưng phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Trong trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất.

Thí sinh thể hiện nguyện vọng của mình qua những lựa chọn trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh (theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo), cụ thể như sau:

Thứ tự ưu tiên của nguyện vọng (số 1 thể hiện nguyện vọng cao nhất);Trạng dạy học Âm nhạc cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục Mầm non Trường Đại học Tây Nguyên, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học Âm nhạc cho sinh viên trường Đại học Tây Nguyên

Lựa chọn về cơ sở đào tạo, đơn vị tuyển sinh (mã trường);

Lựa chọn ngành, nhóm ngành, chương trình đào tạo (mã ngành);

Lựa chọn phương thức tuyển sinh (mã phương thức);

Thứ nhất, hỗ trợ sự phát triển những mô hình mới về đào tạo giáo viên có tính chất địa phương hơn và dựa trên những chương trình linh hoạt, nhằm tạo ra những giáo viên có kỹ năng thực hành nghề đáp ứng được yêu cầu cao của các trường phổ thông ở các địa phương.

Thứ hai, hỗ trợ sáng kiến của các tiểu bang nhằm kết thúc tình trạng độc quyền trong đào tạo giáo viên của các trường sư phạm.

Thứ ba, giúp các tiểu bang tổ chức sắp xếp hợp lý hơn những yêu cầu về việc cấp bằng, chú trọng nhiều hơn đến khả năng sử dụng ngôn ngữ nói và nội dung kiến thức môn học, tạo ra những chuẩn mực đánh giá mới và có tính chất thử thách cao đối với thí sinh sư phạm.

Thứ tư, khuyến khích những nỗ lực của các tiểu bang trong việc thay đổi thẩm quyền đánh giá chất lượng của giáo viên mới vào nghề, chuyển giao thẩm quyền này từ cấp quản lý nhà nước sang các hiệu trưởng trường phổ thông. 

Lựa chọn tổ hợp xét tuyển (mã tổ hợp) đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi theo môn thi, hoặc phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập các môn học cấp trung học phổ thông.iệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội đề xuất xây dựng hệ thống trường Sư phạm gồm khu vực phía Bắc 3 cơ sở, miền Trung 2, miền Nam 2 và Tây Nguyên 1 cơ sở.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.Trong chương trình giáo dục phổ thông thì giáo dục Mầm non được coi là nền móng trong quá trình học tập của các em nhỏ. Đảng và Nhà nước ta đã đặt ra mục tiêu cho ngành Giáo dục là phải đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện (cả về thể chất lẫn tinh thần), có đạo đức, trí thức, thẩm mỹ, sức khỏe và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Bài viết liên quan