Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2K4 có hơn 58.000 thí sinh tự do

Trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo lần đầu tiên triển khai thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến.
Theo đó, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi; thí sinh tự do thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.

Hơn 1 triệu thí sinh đăng kí thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. (Đăng Ký Trực Tuyến)
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến thời điểm 17h00 ngày 13/5/2022, có 1.001.011 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Trong đó, số thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến là 934.186 (chiếm 93.32%); số thí sinh đăng ký dự thi trực tiếp là 66.827 (chiếm 6.68%).
Tổng số thí sinh tự do trong năm nay là 58.797 em, chiếm 5,87%.
Tổng số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông là 103.374, chiếm 10.33%.
Tổng số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tuyển sinh là 38.108, chiếm 3.81%.
Tổng số thí sinh đăng ký dự thi để vừa xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông vừa xét tuyển sinh là 859.531, chiếm 85.87%.
Năm nay, tổng số thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp khoa học xã hội vẫn cao hơn tổng số thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên. Cụ thể, tổng số thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên là 319.676 (chiếm 31.94%) trong khi tổng số thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp khoa học xã hội là 555.813 (chiếm 55.53%).
Theo quy định đến 17h00 ngày 13/5/2022, hệ thống quản lý thi khóa chức năng “Đăng ký dự thi”.
Từ ngày 26/4/2022 đến hết ngày 29/4/2022, trường phổ thông cấp cho các thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 tài khoản (là số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân của thí sinh; trường hợp thí sinh không có Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân thì sử dụng mã số định danh được cơ quan Công an cấp để thay thế) và mật khẩu để truy cập Hệ thống quản lý thi. Các thí sinh này có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu cho đến hết ngày 03/5/2022. Thí sinh bắt đầu thực hiện đăng ký dự thi chính thức từ 06h00 ngày 04/5/2022 đến 17h00 ngày 13/5/2022.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ bố trí tổng đài hỗ trợ (1800 8000 nhánh số 2) gồm 34 bàn trực theo yêu cầu hỗ trợ 24/7 để hướng dẫn thí sinh và số lượng hỗ trợ viên đã được tập huấn nghiệp vụ tăng 50% so với năm trước; yêu cầu chủ động giám sát số lượng truy cập và chuẩn bị phương án, chuẩn bị thiết bị dự phòng để bổ sung kịp thời khi hệ thống có nguy cơ xảy ra tắc nghẽn. Bộ đồng thời đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông phân công người hỗ trợ thí sinh trong quá trình thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến (cả thử đăng ký và đăng ký chính thức).
Ngày 04/5/2022, các thí sinh bắt đầu thực hiện việc đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông chính thức. Trong các ngày đăng ký dự thi, hệ thống quản lý thi hoạt động ổn định, việc đăng ký dự thi của thí sinh diễn ra bình thường, cơ bản thuận lợi đối với tất cả các đối tượng thí sinh.

Bài viết liên quan