Tăng cường phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an đã có buổi làm việc về công tác giáo dục-đào tạo. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ chủ trì buổi làm việc. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ chủ trì buổi làm việc.Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn và đại diện lãnh đạo các đơn vị của hai Bộ.

Trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, Bộ Công an đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục, đào tạo của lực lượng Công an nhân dân đạt nhiều kết quả quan trọng.

Những kết quả này thể hiện ở các nội dung: Kiện toàn hệ thống các trường Công an nhân dân và tập trung hoàn thiện thể chế về lĩnh vực giáo dục, đào tạo đảm bảo thống nhất, đồng bộ; công tác tuyển sinh và thực hiện kế hoạch chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng; hoàn thiện ngành, chuyên ngành đào tạo, nội dung, chương trình, phương thức tổ chức đào tạo; công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong các trường Công an nhân dân; công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo; công tác hợp tác về giáo dục, đào tạo.

Đáng chú ý, thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường Công an nhân dân, hệ thống các trường Công an nhân dân đã được sắp xếp, tổ chức lại từ 19 trường thành 12 trường. Theo lộ trình, năm 2022 sẽ giải thể 3 trường cao đẳng Công an nhân dân và thành lập 3 trường trung cấp Công an nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi làm việc.

Với công tác tuyển sinh đại học chính quy, Bộ Công an đã có những điều chỉnh để nâng cao chất lượng tuyển sinh, như: Tăng điều kiện tiêu chuẩn về học lực đối với thí sinh dự tuyển; ban hành chỉ tiêu tuyển sinh cho từng vùng, từng địa bàn; tăng thêm phương thức tuyển sinh để có thể tuyển thí sinh có năng lực ngoại ngữ tốt.

Hiện nay, Bộ Công an đang tập trung triển khai Đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong Công an nhân dân giai đoạn 2022 – 2025, Đề án mở rộng thí điểm tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên trong Công an nhân dân.

Về chương trình đào tạo, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 7712/QĐ-BCA-X02 ban hành Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo trong Công an nhân dân. Các các trường Công an nhân dân đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đào tạo theo Danh mục ngành, chuyên ngành mới từ năm học 2022-2023. Các trường đồng thời chú trọng hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm tính liên thông, thống nhất, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân; tổ chức dạy và học trực tuyến đối với một số nội dung không thuộc danh mục bí mật nhà nước để đảm bảo vừa hoàn thành chương trình, vừa phòng, chống đại dịch Covid-19…

Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong các trường Công an nhân dân luôn được quan tâm xây dựng, phát triển. Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ, giáo viên các trường Công an nhân dân, làm căn cứ để cơ cấu, sắp xếp đội ngũ cán bộ, nhà giáo các trường bảo đảm khoa học, hợp lý; tập trung chỉ đạo bổ sung, điều chỉnh một số quy định nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ nhà giáo.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Về công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo, Bộ Công an đã hoàn thành tổ chức đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục đại học trong Công an nhân dân giai đoạn 2014 – 2019; kết quả, các học viện, trường đại học đều đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định. Đổi mới hoạt động thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên tại các trường Công an nhân dân tiếp tục chú trọng và đạt hiệu quả…

Đạt được những kết quả nêu trên, trước hết là do có sự quan tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các bộ, ngành, chính quyền địa phương, nhất là Bộ Giáo dục và Đào tạo; sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Công an nhân dân.

Những thành tựu đổi mới giáo dục, đào tạo của đất nước và sự phát triển của khoa học công nghệ cũng tác động tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để công tác giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân không ngừng phát triển.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Một số nhiệm vụ đề ra chưa hoàn thành. Chất lượng một số mặt công tác chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Những tồn tại, hạn chế đó do cả nguyên nhân khách quan, chủ quan.

Thời gian tới, công tác giáo dục – đào tạo của lực lượng Công an nhân dân tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có xây dựng, thực hiện các đề án, dự án phát triển giáo dục, đào tạo và hoàn thiện văn bản quản lý về giáo dục, đào tạo; công tác tuyển sinh và thực hiện kế hoạch chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng; quản lý nội dung, chương trình đào tạo; biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học và nghiên cứu khoa học; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo; công tác đối ngoại và hợp tác đào tạo, bồi dưỡng.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá những kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra khó khăn, hạn chế, nguyên nhân trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ; từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp cho công tác phối hợp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo của lực lượng Công an nhân dân thời gian tiếp theo. Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng giải đáp trực tiếp các kiến nghị, đề xuất từ Bộ Công an liên quan đến các vấn đề giáo dục.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chia sẻ về nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; từ đó đưa ra những vấn đề cần lưu ý để các trường khối Công an nhân dân hòa chung tốt nhất với công cuộc đổi mới này. Lãnh đạo hai Bộ cùng chung quan điểm tiếp tục phối hợp hiệu quả và chặt chẽ hơn nữa nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo của lực lượng Công an nhân dân trong thời gian tới.

Bài viết liên quan