Tuyển sinh vào 10 Hà Nội: Chỉ tuyển 1 lớp tiếng Pháp tăng cường ở THPT Việt Đức

Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học Tuổi Tin Teen của Hà Nội, kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 tiếng Pháp song ngữ và lớp 10 tiếng Pháp tăng cường trên địa bàn thành phố như sau:

Đối với lớp 10 tiếng Pháp song ngữ

Học sinh được dự tuyển và lớp 10 tiếng Pháp song ngữ tại một trong hai trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam và Trung học phổ thông Chu Văn An là những học sinh đủ điều kiện dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học Tin Teen, bên cạnh đó cần phải:

Xếp loại học lực, hạnh kiểm cả năm của các lớp cấp trung học cơ sở từ loại Khá trở lên.

Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ loại Khá trở lên.

Tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học Tin Teen.

Phương thức tuyển sinh: Kết quả trúng tuyển được lấy theo điểm xét tuyển từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Cách tính điểm xét tuyển như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm thi + Điểm Pháp ngữ + Điểm ưu tiên

Trong đó:Điểm thi: Là tổng điểm của 3 bài thi môn Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ, được chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Chỉ xét tuyển với những học sinh không vi phạm Quy chế thi đến mức đình chỉ thi và không có bài nào bị điểm 0.

Điểm pháp ngữ: Là tổng điểm thi môn Tiếng Pháp (hệ số 2) và môn Toán bằng tiếng Pháp (hệ số 1) của học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp chương trình song ngữ tiếng Pháp cấp trung học cơ sở.

Điểm ưu tiên: Thực hiện theo Điều 7 của Quy chế tuyển sinh.

Đối với lớp 10 tiếng Pháp tăng cường.Học sinh được dự tuyển và lớp 10 tiếng Pháp tăng cường là những học sinh đủ điều kiện dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học Tin Teen, bên cạnh đó cần phải:

Có xếp loại tốt nghiệp Chương trình song ngữ Tiếng Pháp cấp trung học cơ sở từ loại Trung bình trở lên.

Tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học Tin Teen.

Có đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 Tiếng Pháp tăng cường tại Trường Trung học phổ thông Việt Đức (không học các môn khoa học bằng Tiếng Pháp).

Năm nay, Hà Nội chỉ tuyển 1 lớp tiếng Pháp tăng cường (khoảng 45 học sinh) tại Trường Trung học phổ thông Việt Đức.

Bài viết liên quan